Antirrhinum, leeuwenbek

fam. Plantaginaceae

1a mijn gecentreerd op de hoofdnerf, veer- of blaasvormig => 2

1b mijn zonder associatie met de hoofdnerf; gangmijn => 4

1c gallen etc => 100

2a veervornig vertakte gangmijn, hoofdas bovenop middennerf: Liriomyza strigata

2b blaas, eventueel met korte zijdelingse uitlopers => 3

3a blaas onregelmatig; delen van de mijn zijn voldiep; larve slank, achterspiraculum uitlopoend in een spits: Scaptomyza graminum

3b blaas meer langgerekt, geheel bovenzijdig; larve meer gedrongen, achterspiracula elk met 3 duidelijke papillen: Liriomyza xanthocera

4a lange gangmijn; larve een made => 5

4b geen lange gangmijn; arve met gechitiniseerde kop => 6

5a puparium in de mijn in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg; frass in geïsoleerde korrels: Chromatomyia horticola

5b larve verlaat de mijn voor de verpopping; frass in draadstukjes: Liriomyza bryoniae

6a mijn samengetrokken, doordat er spinsel in wordt afgezet: Cnephasia lineata

6b mijn vlak, zonder spinsel: Antigastra catalaunalis

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Mecinus sicardi; Rhinusa antirrhini, neta

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia antirrhini

108 - brandschimmels

108a Melanotaeniaceae: Melanotaenium antirrhini

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii

109b Peronosporaceae: Peronospora antirrhini

110 - andere veroorzakers

110a Lepidoptera, Cosmopterigidae: Eteobalea serratella

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Antirrhinum, snapdragon

fam. Plantaginaceae

1a mine centered over the midrib => 2

1b a corridor, not associated with the midrib => 4

1c galls, etc => 100

2a pinnately branched corridor, main branch overlying the midrib: Liriomyza strigata

2b blotch, may have short lateral extensions => 3

3a blotch irregular in shape, with some full depth patches; larva slender, rear spiraculum ending in an acute point: Scaptomyza graminum

3b elongated blotch, entirely upper-surface; larva more squat, rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza xanthocera

4a long corridor; larva a maggot => 5

4b mine different; larva with chitinised head => 6

5 a puparium in the mine in a, usually lower-surface, pupal chamber; frass in well-spaced grains: Chromatomyia horticola

5b pupation outside the mine; frass in thread fragments: Liriomyza bryoniae

6a mine contracts, because silk is deposited within: Cnephasia lineata

6b mine flat, without silk: Antigastra catalaunalis

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Mecinus sicardi; Rhinusa antirrhini, neta

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia antirrhini

108 - smut fungi

108a Melanotaeniaceae: Melanotaenium antirrhini

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii

109b Peronosporaceae: Peronospora antirrhini

110 - other causers

110a Lepidoptera, Cosmopterigidae: Eteobalea serratella

Not included in the key: Liriomyza trifolii.

18/10/2015