Globularia, kogelbloem

fam. Plantaginaceae

1a vlekmijn => 2

1b mijn anders => 4

1c gallen etc => 100

2a larve mineert vanuit een zak => 3

2b larve mineert niet vanuit een zak: Jordanita globulariae

3a lapjeszak: Coleophora virgatella

3b buisvormige zijden zak: Coleophora rectilineella

4a larve een made => 5

4b larve met herkenbare kop => 6

5a gang, verderop een blaas; verpopping in de mijn: Phytomyza globulariae

5b gang aan het eind wel verbreed, maar geen werkelijke blaas; verpopping buiten de mijn: Liriomyza globulariae

6a mijn klein, zeer onregelmatig van vorm: Cnephasia incertana

6b mijn niet opvallend klein, een duidelijke gang => 7

7a de gang vormt een wijde spiraal; oudere larve leeft vrij tussen samengesponnen bladeren: Nothris lemniscellus

7b gang min of meer recht, in een of twee lussen (begint soms met een klein compact spiraaltje); larve mineeert levenslang => 8

8a op Globularia alypum: Trifurcula alypella

8b op Globularia meridionalis: Trifurcula globulariae

8c op Globularia punctata: Trifurcula istriae

8d op Globularia cordifolia: Trifurcula liskai

8e op Globularia salicina: Trifurcula salicinae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia globulariae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

Niet in de tabel opgenomen: Jordanita notata

Globularia, globe daisy

fam. Plantaginaceae

1a fleck mine => 2

1b different mine type => 4

1c galls, etc => 100

2a larva mines from a case => 3

2b larva does not mine from a case: Jordanita globulariae

3a lobe case: Coleophora virgatella

3b tubular silken case: Coleophora rectilineella

4a larva a maggot => 5

4b larva with recognisable head => 6

5a corridor, then a blotch; pupation within the mine: Phytomyza globulariae

5b corridor widened in the end, but not forming a real blotch; pupation external: Liriomyza globulariae

6a mine small, of indefinite shape: Cnephasia incertana

6b mine not very small, a definite corridor => 7

7a the corridor forms a wide spiral; the older larva lives free among spun leaves: Nothris lemniscellus

7b corridor more or less straight, in one or two loops (may begin with a small compact spiral); larva mines all its life => 8

8a on Globularia alypum: Trifurcula alypella

8b on Globularia meridionalis: Trifurcula globulariae

8c on Globularia punctata: Trifurcula istriae

8d on Globularia cordifolia: Trifurcula liskai

8e on Globularia salicina: Trifurcula salicinae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia globulariae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

Not included in the key: Jordanita notata

16/10/2015