Brachiaria

fam. Poaceae

1a vaak grote blaasmijn in de bladtop, vaak met verscheide larven (maden): Pseudonapomyza spinosa

Brachiaria

fam. Poaceae

1a often large blotch in the leaf tip, often with several larvae (maggots): Pseudonapomyza spinosa

10/08/2010