Cynosurus, kamgras

fam. Poaceae

1a larve een kleurloze made; puparium in de mijn, oranjebruin, voorspiracula steken door epidermis naar buiten: Chromatomyia nigra

1b gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria tenuis; Aculodes dubius

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Hybolasioptera fasciata

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia coronata, graminis; Uromyces dactylidis

108 - brandschimmels

108a Georgefischeriaceae: Jamesdicksonia dactylidis

108b Ustilaginaceae: Ustilago striiformis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

110 - andere veroorzakers

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma gerhardtii

Cynosurus, dog's-tail

fam. Poaceae

1a larva a colourless maggot; puparium in hte mine, orange-brown, front spiracula penetrating the epidermis: Chromatomyia nigra

1b galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria tenuis; Aculodes dubius

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Hybolasioptera fasciata

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia coronata, graminis; Uromyces dactylidis

108 - smut fungi

108a Georgefischeriaceae: Jamesdicksonia dactylidis

108b Ustilaginaceae: Ustilago striiformis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

110 - other causers

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma gerhardtii

29/11/2016