Digitaria, vingergras

fam. Poaceae

1a larve: mandibel met 1 tand; aan begin van de mijn (vaak in de bladschede!) aan de buitenzijde een eischaaltje; puarium grijzig: Hydrellia griseola

1b mandibel met 2 tanden, geen eischaaltje zichtbaar; puparium metaalglanzend zwart: Cerodontha incisa

1c gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia striiformis

108 - brandschimmels

108a Ustilaginaceae: Ustilago syntherismae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

109b Peronosporaceae: Sclerospora graminicola

Digitaria, red millet, crab-grass

fam. Poaceae

1a larva: mandible with 1 tooth; at the start of the mine (often in a leaf sheath) at the outside an egg shell; puparium greyish: Hydrellia griseola

1b mandible with 2 teeth; no egg shell; puparium metallic black: Cerodontha incisa

1c galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia striiformis

108 - smut fungi

108a Ustilaginaceae: Ustilago syntherismae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

109b Peronosporaceae: Sclerospora graminicola

20/10/2015