Eleusine

fam. Poaceae

1a gangmijn van begin tot eind; het puparium wordt in de mijn gevormd, en de voorspiracula steken dan door de epidermis heen: Chromatomyia nigra

1b mijn uiteindelijk min of meer blaasvormig; als er al een puparium te zien is bevindt zich dit in een apart mijntje, en steken de spiracula niet door de epidermis => 2

2a blaasmijn, vaak groot, in de bladtop, zonder begingang, vaak met verscheide larven: Pseudonapomyza spinosa

2b fijne gang, vaak beginnend in de bladschede, uiteindelijk een secundaire blaas; larve solitair: Hydrellia griseola

Eleusine, finger millet, goosegrass

fam. Poaceae

1a gallery from start to end; the puparium is formed within the mine, and the front spiracula then penetrate the epidermis: Chromatomyia nigra

1b mine eventually a blotch; if there is a puparium visibe it is situated in a separate mine, and the epidermis is not penetrated => 2

2a blotch, often large, in the leaf tip, without preceding gallery; often several larvae: Pseudonapomyza spinosa

2b fine gallery, often starting in the leaf sheath, eventually a secondary blotch; larva solitary: Hydrellia griseola

21/09/2015