Melica, parelgras

fam. Poaceae

1a larve met gechitiniseerde kop; verpopping buiten de mijn => 2

1b larve een made; puparium in de mijn => 3

1c gallen etc => 100

2a op Melica komt een aantal Elachistidae voor. De mijnen zijn niet erg kenmerkend, en de larven vaak onvoldoende beschreven. Een tabel hiervoor is niet te maken. Het gaat om: Elachista adscitella, albidella, apicipunctella, atricomella, cinereopunctella, compsa, gangabella, luticomella, obliquella, subalbidella

3a larve: de zwarte wratten aan de buitenzijde van de achterspiracula klein, zonder wortel: Cerodontha incisa

3b deze wratten groot, met een diepe wortel => 4

4a overwegend laagland-soort: Cerodontha pygmaea

4b in laagland en gebergte: Cerodontha melicae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Abacarus hystrix

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Mayetiola buhri

108 - brandschimmels

108a Tilletiaceae: Tilletia melicae

108b Urocystidaceae: Urocystis melicae

108c Ustilaginaceae: Ustilago striiformis, trebouxii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

Niet in de tabel opgenomen: Chromatomyia norwegica (mijn niet beschreven); Ochsenheimeria urella (mijn niet beschreven).

Melica, melick

fam. Poaceae

1a larva with chitinsed head; pupation outside the mine => 2

1b larva a maggot; puparium in the mine => 3

1c galls, etc => 100

2a a number of Elachistidae occurs on Melica. The mines are not very diagnostic, and the larvae of many species are not well known; no key is possble: Elachista adscitella, albidella, apicipunctella, atricomella, cinereopunctella, compsa, gangabella, luticomella, obliquella, subalbidella

3a larva: the black warts at the outside of the rear spiracula are small, without a root: Cerodontha incisa

3b these warts large, with a deep root => 4

4a mainly at low altitudes: Cerodontha pygmaea

4b both at low and high altitudes: Cerodontha melicae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Abacarus hystrix

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Mayetiola buhri

108 - smut fungi

108a Tilletiaceae: Tilletia melicae

108b Urocystidaceae: Urocystis melicae

108c Ustilaginaceae: Ustilago striiformis, trebouxii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

Not included in the key: Chromatomyia norwegica (mine not described); Ochsenheimeria urella (mine not described).

21/12/2015