Nardus

fam. Poaceae

1a gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria nardusi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

110 - andere veroorzakers

110a Clavicipitaceae: Claviceps purpurea

Twee Elachistidae-soorten, waarvan de waardplant niet bekend is, zijn verzameld in terreinen waar Nardus groeide, en dus de mogelijke waardplant is: Elachista gregori en Elachista nielswolffi.

Nardus

fam. Poaceae

1a galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria nardusi

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

110 - other causers

110a Clavicipitaceae: Claviceps purpurea

Two Elachistidae species of which the hostplant is not known, have been collected in sites where Nardus was growing, therefore potentially the host: Elachista gregori and Elachista nielswolffi.

25/05/2017