Setaria, naaldaar

fam. Poac eae

1a aan het begin van de mijn (vaak in een bladschede) een eischaaltje buitenop het blad; larve: mandibel met 1 tand: Hydrellia griseola

1b geen eischaaltje te zien; mandibel met tenminste 2 tanden => 2

1c gallen etc => 100

2a puparium in de mijn; larve: kopskelet van het Phytomyzinae-type => 3

2b verpopping buiten de mijn; kopskelet van het Agromyzinae-type => 5 *

3a puparium oranjebruin; voorspiracula steken door epidermis naar buiten: Chromatomyia nigra

3b puparium metalliek zwart, zonder verbinding met buitenwereld => 4

4a larve: de zwarte wratten aan de buitenzijde van de achterspiracula klein, zonder 'wortel': Cerodontha incisa

4b deze wratten groot, met een diepe donkere 'wortel': Cerodontha pygmaea

5a larve: achterspiracula raken elkaar: Agromyza albipennis

5b achterspiracula door minstens hun diameter van elkaar gescheiden => 6

6a larve: ventraal, achter de mandibels een veldje met brede stekeltjes; mandibel met 2 tanden: Agromyza nigrella

6b niet zo'n veldje; mandibel met 4 tanden (voorkomen op deze waardplant niet zeker): Agromyza nigripes

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria tenuis

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Laingia psammae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia coronata, graminis; Uromyces setariae-italicae

108 - brandschimmels

108a Microbotryaceae: ? Sporisorium magnusianum

108d Ustilaginaceae: Macalpinomyces neglectus; Ustilago crameri, striiformis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

109b Peronosporaceae: Sclerospora graminicola

* Zie ook de tabel voor gras-bewonende Agromyza-larven.

Niet in de tabel opgenomen: Ochsenheimeria capella

Setaria, bristle-grass

fam. Poaceae

1a at the start of the mine (often inside a leaf sheath) at the outside an egg shell; larva: mandible with 1 tooth: Hydrellia griseola

1b no egg shell visible; mandible with at least 2 teeth => 2

1c galls, etc => 100

2a puparium in the mine; cephalic skeleton of Phytomyzinae-type => 3

2b pupation outside the mine; cephalic skeleton of Agromyzinae-type => 5 *

3a puparium orange brown; front spiracula penetrate the epidermis: Chromatomyia nigra

3b puparium metallic black, not connected to the outside world=> 4

4a larva: the black warts at the outside of the rear spiracula small, without a 'root': Cerodontha incisa

4b these warts large, with a deep, black 'root': Cerodontha pygmaea

5a larva: rear spiracula touch each other: Agromyza albipennis

5b rear spiracula separated by at least their own diameter => 6

6a larva: ventrally, behind the mandibles, a field with fine low spines; mandible with 2 teeth: Agromyza nigrella

6b no such field; mandible with 4 teeth (occurrence on this hostplant uncertain): Agromyza nigripes

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria tenuis

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Laingia psammae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia coronata, graminis; Uromyces setariae-italicae

108 - smut fungi

108a Microbotryaceae: ? Sporisorium magnusianum

108d Ustilaginaceae: Macalpinomyces neglectus; Ustilago crameri, striiformis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

109b Peronosporaceae: Sclerospora graminicola

* See also the key to grass-inhabiting Agromyza-larvae.

Not included in the key: Ochsenheimeria capella

01/01/2017