Oxyria

fam. Polygonaceae

1a mijn een grote blaas, meestal met verscheide larven, die hun hele leven in de mijn doorbrengen; larven zijn maden => 2

1b mijn klein, meestal met een enkele larve; oudere larven leven vrij; larven met gechitiniseerde kop => 3

1c gallen etc => 100

2a larve: mandibel met enkele fijne tandjes: Pegomya bicolor

2b mandibel met ± 3 enkele grote tanden; zelden op deze waardplant: Pegomya solennis

3a larve zonder borstpoten; mijn bevat geen spinsel, geeft 1 of 2 gaatjes: Hypera rumicis

3b borstpoten aanwezig; mijn bevat enig spinsel, zonder gaatjes => 4

4a mijn begint met een epidermale gang, later een zwak opgeplooide vouwmijn; oudere larve in een opgerolde bladkegel: Calybites phasianipennella

4b mijn zonder voorafgaande epidermale gang, latere mijn vlak; oudere lrven tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia asseclana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia oxyriae

108 - brandschimmels

108a MicrobotryaceaeMicrobotryum vinosum

Oxyria, mountain sorrel

fam. Polygonaceae

1a mine a large blotch, generally containing several larvae that spend all their life in the mine; lrvae are maggots => 2

1b mine small, usually containing a single larva; older larvae live free; larva with chitinised head => 3

1c gallen etc => 100

2a larva: mandible with some fine teeth: Pegomya bicolor

2b mandible with ± 3 large teeth; rarely on this hostplant: Pegomya solennis

3a larva without thoracic feet; mine, with or two holes, contains no silk: Hypera rumicis

3b thoracic feet present; mine, without holes, contains some silk => 4

4a mine begins with an epidermal corridor; later a weakly inflated tentiform mine; older larva in a leaf cone: Calybites phasianipennella

4b no initial epidermal corridor; mine flat; older larvae among spun leaves: Cnephasia asseclana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia oxyriae

108 - smut

108a MicrobotryaceaeMicrobotryum vinosum

26/09/2015