Lysimachia, wederik

fam. Primulaceae

1a mijnen klein, meestal een aantal in een blad, vorm onbepaald; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

1b mijn niet ongewoon klein, één per blad => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn voldiep, met duidelijke plooien; larve leeft later vrij in een bladkegel aan de rand van het blad: Calybites phasianipennella

2b mijn onderzijdig, zonder plooien; larve blijft tot de winter in de mijn: Monochroa conspersella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria laticincta

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia lysimachiae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Thecabius lysimachiae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia limosae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, anamorfe Mycosphaerella: Ramularia lysimachiae

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

Lysimachia, loosestrife

fam. Primulaceae

1a mines small, usually several in a leaf, of indefinite shape; older larvae live free among spun leaves: Cnephasia incertana

1b mine not unusually small, one per leaf => 2

1c galls, etc => 100

2a mine full depth, with conspicuous folds; larva later lives free in a leaf cone at the margin of the leaf: Calybites phasianipennella

2b mine lower-surface, without folds; larva remains in the mine till winter: Monochroa conspersella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria laticincta

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia lysimachiae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Thecabius lysimachiae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia limosae

110 - other causers

110a Fungi, anamorfe Mycosphaerella: Ramularia lysimachiae

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

12/02/2017