Soldanella, alpenklokje

fam. Primulaceae

1a mijn bovenzijdig; larve een made: Chromatomyia soldanellae

1b mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn klein; larve met buikpoten; oudere larven levn vrij tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia stephensiana

2b mijn groter; larve zonder buikpoten; larve mineert zijn hele leven: Brachiodontus alpinus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia soldanellae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporium soldanellae

Een verwarrende mededeling dat Phytoliriomyza haltera zou zijn gekweekt uit Soldanella in Hering (1944a) wordt niet meer herhaald in Hering (1957a).

Soldanella, snowbell

fam. Primulaceae

1a mine upper-surface; larva a maggot: Chromatomyia soldanellae

1b mine ful depth; larva with chitinised head => 2

1c gallen etc => 100

2a mine small; larva with prolegs; older larvae live free among spun leaves: Cnephasia stephensiana

2b mine larger; larva without prolega; lara mines all its life: Brachiodontus alpinus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia soldanellae

110 - other causers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporium soldanellae

A confusing remark that Phytoliriomyza haltera had been reared from Soldanella in Hering (1944a) was not repeated in Hering (1957a).

06/05/2017