Aconitum, monnikskap

fam. Ranunculaceae

1a klein, onregelmatig gevormd, voldiep mijntje; larve met borstpoten en gechitiniseerde kop: Cnephasia incertana

1b mijn groter, bovenzijdig; larve een made => 2

1c gallen etc => 100

2a gangmijn van begin tot eind: Phytomyza aconitella

2b mijn tenminste deels een blaas => 3

3a blaasmijn, zonder spoor van een gangvormig begin; frass gelijkmatig over de mijn verspreid: Phytomyza aconiti

3b blaasmijn, voorafgegaan door een ganggedeelte, meestal in de top van een bladlob (vaak is de blaas uitgebreid over de begingang, maar die is dan nog herkenbaar aan het frasspatroon); frass geconcentreerd in het eerste, apicale, deel van de mijn: Phytomyza aconitophila

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h branden => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ranunculiphilus lycoctoni, pseudinclemens

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia aconitifloris

108 - brandschimmels

108a Urocystidaceae: Urocystis irregularis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe aquilegiae var aquilegiae, aquilegiae var ranunculi

109b Peronosporaceae: Plasmoverna pygmaea

Aconitum, monkshood

fam. Ranunculaceae

1a small, irregular, full depth mine; larva with thoracal feet and sclerotised head:: Cnephasia incertana

1b mine larger, upper surface; larva a maggot => 2

1c galls, etc => 100

2a corridor from begin to end: Phytomyza aconitella

2b mine at least partly a blotch => 3

3a blotch, without a trace of a preceding corridor; frass dispersed equally over the mine: Phytomyza aconiti

3b blotch, preceded by a corridor that lies mostly in the tip of the leaf (the corridor may be overrun by the later blotch, but should be recognisable by the frass pattern); most frass concentrated in the first, apical part of the mine: Phytomyza aconitophila

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ranunculiphilus lycoctoni, pseudinclemens

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia aconitifloris

108 - smut fungi

108a Urocystidaceae: Urocystis irregularis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe aquilegiae var aquilegiae, aquilegiae var ranunculi

109b Peronosporaceae: Plasmoverna pygmaea

23/02/2017