Delphinum *, ridderspoor

fam. Ranunculaceae

1a mijn klein, onregelmatig van vorm, voldiep; de larve, met duidelijke kop en poten, leeft later vrij tussen samengesponnen blad: Cnephasia incertana

1b mijn niet opvallend klein of onregelmatig, boven- of onderzijdig; de larve, een made, mineert levenslang => 2

1c gallen etc => 100

2a gangmijn van begin tot einde, nergens sterk verwijd; gebergte-soort: Phytomyza aconitella

2b blaasmijn, of tenminste plaatselijk sterk verwijde gang => 3

3a blaasmijn zonder spoor van een begingang; frass onregelmatig verspreid, vaak wolkig; ook in tuinen: Phytomyza aconiti

3b m ijn begint als een duidelijke gang (soms overlopen door de latere blaas, en dan alleen nog te herkennen aan de frasslijn) => 4

4a gangmijn, plaatselijk sterk verbreed; frass verpreid door de mijn, in grove korrels; Mediterrane soort, op Delphinium staphisagria: Ophiomyia delphinii

4b korte gangmijn, voortgezet in (en vaak overlopen door) een blaasmijn; frass, geconcentreerd in het topdeel van de mijn, in korte sliertjes; ook in tuinen: Phytomyza aconitophila

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ranunculiphilus pseudinclemens; Thamnurgus delphinii

107 - roesten

107a Cronartiaceae: Cronartium flaccidum

107b Pucciniaceae: Puccinia acteae-agropyri, acteae-elymi, cynodontis; Uromyces delphinii

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma winteri

108b Urocystidaceae: Urocystis delphinii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe aquilegiae var ranunculi; Leveillula taurica; Podosphaera delphinii

109b Peronosporaceae: Peronospora consolidae

* incl. Consolida

Delphinum *, larkspur

fam. Ranunculaceae

1a mine small, irregular, full depth; the larva, with clear head and feet, later lives free among spun leaves: Cnephasia incertana

1b mine not unusually small or irregular; the larva, a maggot, mines all its life => 2

1c galls, etc => 100

2a corridor from start to end, nowhere strongly widened; mountain species: Phytomyza aconitella

2b blotch, or a corridor that at least locally is strongly widened => 3

3a blotch without a trace of a preceding corridor; frass irregulary scattered, often cloudy; also in gardens: Phytomyza aconiti

3b mine begins with a distinct corridor (may be overrun by the later blotch, then recognisable only by the frass line) => 4

4a corridor, locally stronly widened; frass scattered through the mine, in coarse lumps; Mediterranean species, on Delphinium staphisagria: Ophiomyia delphinii

4b short corridor, continued in, and often overrun by, a blotch; most frass in the apical part of the mine, in short strings; also in gardens: Phytomyza aconitophila

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ranunculiphilus pseudinclemens; Thamnurgus delphinii

107 - rust fungi

107a Cronartiaceae: Cronartium flaccidum

107b Pucciniaceae: Puccinia acteae-agropyri, acteae-elymicynodontis; Uromyces delphinii

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma winteri

108b Urocystidaceae: Urocystis delphinii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe aquilegiae var ranunculi; Leveillula taurica; Podosphaera delphinii

109b Peronosporaceae: Peronospora consolidae

* incl. Consolida

01/12/2016