Hepatica *, leverbloempje

fam. Ranunculaceae

1a larve moet duidelijke poten en kop; voldiepe blaasmijn: Pseudodineura mentiens

1b larve een made; bovenzijdige blaasmijn => 2

1c gallen etc => 100

2a larven in winter en vroege voorjaar: Phytomyza abdominalis

2b larven in juli-october: Phytomyza socia

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne ardenensis, hapla

108 - brandschimmels

108a Urocystidaceae: Urocystis syncocca

109 - echte en valse meeldauwen

109a Peronosporaceae: Plasmoverna pygmaea

*Hepatica is nauw verwant met Anemone, en veel auteurs zien het ook als een onderdeel daarvan.

Hepatica *, liverleaf

fam. Ranunculaceae

1a larva with obvious feet and head; mine a full depth blotch: Pseudodineura mentiens

1b larva a maggot; mine an upper-surface blotch => 2

1c galls, etc => 100

2a larvae in winter and early spring: Phytomyza abdominalis

2b larvae in July - October: Phytomyza socia

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne ardenensis, hapla

108 - smut fungi

108a Urocystidaceae: Urocystis syncocca

109 - powdery and downy mildews

109a Peronosporaceae: Plasmoverna pygmaea

*Hepatica is closely related with Anemone, and many authors considers it as a part of the latter one.

28/09/2015