Agrimonia, agrimonie

fam. Rosaceae

1a klein blaasmijntje met een uitsnede van 2 mm: Incurvaria praelatella

1b blaasmijn zonder uitsnede; eventuele begingang breed, en niet langer dan de blaas => 2

1c gangmijn, aan het eind vaak sterk verbreed => 6

1d vlekmijn; larve in een lapjeszak => 12

1e gallen etc => 100

2a mijn groot (1-3 cm) => 3

2b mijn zeer klein => 4

3a mijn bovenzijdig, groenig, later bruinig; frass afwezig; pop in de mijn: Coptotriche heinemanni

3b mijn voldiep, glazig; frass in grote klompen; verpopping buiten de mijn: Fenella nigrita

4a larve: pinacula kleurloos (alleen de basis van de borstels zwart): Cnephasia incertana

4b pinacula zwart => 5

5a larve: abdomen-einde met een anale kam: Cnephasia asseclana

5b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

6a aan begin van de mijn een glimmend bol eischaaltje; frass in de gang in een centrale lijn; larven met gechitiniseerde kop => 7

6b mijnbegin zonder eischaaltje; frass in de gang langs de zijkanten; larve een made: Agromyza idaeiana

7a eerste deel van de begingang sterk, 'darmachtig' gekronkeld => 8 **

7b hele begingang in wijde lussen => 9

8a larve verpopt in een cocon binnen de mijn: Ectoedemia agrimoniae

8b verpopping buiten de mijn: Ectoedemia arcuatella

9a mijn over de hele lengte een duidelijke gang => 10

9b laatste deel van de mijn blaasvormig verbreed: Stigmella aeneofasciella

10a mijn lang, zich regelmatig oversnijdend; frasslijn draaddun; geen levende larven in de periode december-april: Stigmella splendidissimella

10b mijn niet zo lang, zich gewoonlijk niet oversnijdend; frasslijn breder; levende larven óók in december-april => 11

11a gang ongewoon kort: Stigmella auromarginella

11b gang gewoon van lengte: Stigmella aurella; mogelijk ook Stigmella thuringiaca

12a zak bruin; lapjes worden gesneden uit de bovenepidermis; mondhoek 0-10°: Coleophora violacea

12b zak wittig; lapjes worden gesneden uit de onderepidermis; mondhoek 20-30°: Coleophora potentillae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis proffti

107 - roesten

107a Pucciniastraceae: Pucciniastrum agrimoniae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera aphanis

109b Peronosporaceae: Peronospora agrimoniae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

** Zie ook Ectoedemia rubivora.

Agrimonia, agrimony

fam. Rosaceae

1a small blotch with an excision of 2 mm: Incurvaria praelatella

1b blotch mine, without an excision; if there is a preceding corridor it is broad, and not longer than the blotch => 2

1c corridor, often strongly widenend in the end => 6

1d fleck mine; larva in a lobe case => 12

1e gallen etc => 100

2a mine large (1-3 cm) => 3

2b mine quite small => 4

3a mine upper-surface, greenish, later brownish; frass absent; pupa in the mine: Coptotriche heinemanni

3b mine full depth; frass in big lumps; pupation outside the mine: Fenella nigrita

4a larva: pinacula colourless (only the base of the setae is black): Cnephasia incertana

4b pinacula black => 5

5a larva: abdomen end with an anal comb: Cnephasia asseclana

5b no anal comb present: Cnephasia stephensiana

6a at the start of the mine a globular shining egg shell; in the corridor frass in a central line; larva with chitinised head => 7

6b no egg shell at the start of the mine; frass in the corridor in two rows along the sides; larva a maggot: Agromyza idaeiana

7a first part of the initial corridor strongly wound, intestine-like => 8 **

7b entire corridor in wide loops => 9

8a larva pupates in a cocoon within the mine: Ectoedemia agrimoniae

8b pupation outside the mine: Ectoedemia arcuatella

9a mine a distinct corridor throughout its length => 10

9b final part of the corridor widened into a blotch: Stigmella aeneofasciella

10a mine long, slender, often crossing itself; frass line thread thin; no living larvae in the period December-April: Stigmella splendidissimella

10b mine shorter and less slender, rarely crossing itself; frass line wider; living larvae also in December-April => 11

11a corridor unusually short: Stigmella auromarginella

11b corridor of normal length: Stigmella aurella; possibly also Stigmella thuringiaca

12a case brown; lobes cut from the upper epidermis; mouth angle 0-10°: Coleophora violacea

12b case whitish; lobes cout from the lower epidermis; mouth angle 20-30°: Coleophora potentillae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis proffti

107 - rust fungi

107a Pucciniastraceae: Pucciniastrum agrimoniae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera aphanis

109b Peronosporaceae: Peronospora agrimoniae

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

** See also Ectoedemia rubivora.

29/09/2015