Chaenomeles, japanse kwee

fam. Rosaceae

1a vouwmijn => 2

1b primaire blaasmijn zonder begingang => 4

1c gangmijn van begin tot eind (eventueel secundaire blaasmijn) => 6

1d gangmijn die zich tot een primaire blaas verbreedt: Lyonetia prunifoliella

1e vlekmijn => 9

1f gallen etc => 100

2a mijn bovenzijdig, zilverig => 3

2b mijn onderzijdig: Phyllonorycter cydoniella, sorbi

3a volgroeide mijn wit-zilverig, zonder zwarte spikkels: Phyllonorycter leucographella

3b volgroeide mijn door zwarte spikkels vuilgrijs: Phyllonorycter corylifoliella

4a mijn voldiep; op zelfde, of naburige (jongere) bladeren draaddunne, met frass gevulde gangmijntjes; blaas met weinig frass, dat wordt uitgeworpen in spinsel onder de mijn blijft hangen: Lyonetia prunifoliella

4b mijn bovenzijdig => 5

5a mijn ca. 5 mm, driehoekig, bruin, vaak in aantal; frass in dikke prop: Rhamphus oxyacanthae

5b mijn groter, rond met donker centrum; frass in concentrische cirkels: Leucoptera malifoliella

6a mijn >> 2 cm => 7

6b mijn ≤ 2 cm => 8

7a de mijn begint bij een eischaaltje: Stigmella oxyacanthella (?)

7b hier geen eischaaltje zichtbaar: Lyonetia clerkella

8a mijn smal, vertakt, zonder frass: Recurvaria nanella

8b mijn relatief breed, onvertakt, in nerfoksel, met veel frass: Bucculatrix bechsteinella

9a zak > 8 mm en/of mondhoek 45°: Coleophora hemerobiella

9b zak kleiner en/of mondhoek 90° Coleophora serratella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis pomi; Rhopalosiphum insertum

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Gymnosporangium confusum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera leucotricha

Chaenomeles, japonica, flowering quince

fam. Rosaceae

1a tentiform mine => 2

1b primairy blotch mine, without preceding corridor => 4

1c corridor from start to end (may form a secondary blotch) => 6

1d corridor, widening into a primary blotch: Lyonetia prunifoliella

1e fleck mine => 9

1f galls, etc => 100

2a mine upper-surface, silvery => 3

2b mine lower-surface: Phyllonorycter cydoniella, sorbi

3a fully developed mine silvery-white, without dark speckles : Phyllonorycter leucographella

3b fully developed mine witg dark speckles, dirty-silvery: Phyllonorycter corylifoliella

4a mine full depth; on the same or neighbouring (younger) leaves thread thin corridor filled with frass; most frass is ejected from the blotch, some grains may be captured in silk below the mine: Lyonetia prunifoliella

4b mine upper-surface => 5

5a mine ca. 5 mm, triangular, brown, often in numbers; frass in a thick plug: Rhamphus oxyacanthae

5b mine larger, round with a dark centre; frass in concentric circles: Leucoptera malifoliella

6a mine >> 2 cm => 7

6b mine ≤ 2 cm => 8

7a the mine begins at an egg shell: Stigmella oxyacanthella (?)

7b no egg shell visible here: Lyonetia clerkella

8a mine narrow, branched, without frass: Recurvaria nanella

8b mine not narrow, unbranched, with much frass: Bucculatrix bechsteinella

9a case > 8 mm and/or mouth angle 45°: Coleophora hemerobiella

9b case smaller and/or mouth angle 90° Coleophora serratella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis pomi; Rhopalosiphum insertum

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Gymnosporangium confusum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera leucotricha

18/11/2016