Cotoneaster, dwergmispel

fam. Rosaceae

1a mijn in afgevallen bladeren: Neocoenorrhinus pauxillus

1b vouwmijn, > 1 cm => 2

1c kleine (max. 1 cm) blaas- of vouwmijn => 8

1d blaasmijn, > 1 cm, zonder herkenbare begingang => 15

1e gangmijn, > 1 cm, soms aan het eind verbreed => 17

1f vlekmijn => 23

1g gallen etc => 100

2a mijn bovenzijdig, zilverig => 3

2b mijn onderzijdig, geelgroen of bruin => 4

3a volgroeide mijn wit-zilverig, zonder zwarte spikkels: Phyllonorycter leucographella

3b volgroeide mijn door zwarte spikkels vuilgrijs: Phyllonorycter corylifoliella

4a onderepidermis geelgroen, met duidelijke plooien => 5

4b onderepidermis bruingrijs, gerimpeld => 7

5a gebergtesoort: Phyllonorycter deschkai

5b laaglandsoorten => 6

6a plooien van de mijn fijn, vrij zwak: Phyllonorycter mespilella

6b plooien sterk, scherp: Phyllonorycter sorbi

7a oudere larve in een tot een peperbusje opgerolde bladtop: Parornix anglicella

7b oudere larve onder omgeslagen bladrand of in een met spinsel bedekte plooi midden onder een blaadje: Parornix scoticella

8a druppel- of peervormig blaasmijntje, grotendeels met frass gevuld: Rhamphus oxyacanthae

8b vorm anders, of minder frass in de mijn => 9

9a glashelder gang- of blaasmijntje van max. 3 mm, vaak een aantal in een blad => 10

9b mijntje minder helder en/of groter; niet meer dan één mijn in een blad => 11

10a larve: kop goudbruin: Paraswammerdamia nebulella

10b kop zwart met bruine en witte lijntjes: Scythropia crataegella

11a blaas- of vouwmijn => 12

11b gangmijn => 14

12a mijn voldiep (zelden op deze waardplant): Parornix devoniella

12b mijn onder- of bovenzijdig => 13

13a gebergtesoort: Callisto pfaffenzelleri

13b laaglandsoort: Callisto denticulella

14a mijn vaak vertakt, zonder frass: Recurvaria nanella

14b mijn niet vertakt, met veel frass: Bucculatrix bechsteinella

15a mijn onderzijdig: beginmijn van Parornix anglicella

15b mijn bovenzijdig => 16

15c mijn voldiep: Lyonetia prunifoliella & L. padifoliella

16a mijn, zilverig, langerekt, boven een dikker nerf: beginmijn van Phyllonorycter corylifoliella of Ph. leucographella

16b mijn roodbruin, rond, niet geassocieerd met een nerf; frass in concentrische bogen: Leucoptera malifoliella

17a de gang begint bij een duidelijk litteken, waar het ei met een legboor in het blad is afgezet => 18

17b de gang begint zonder litteken bij een uitwendig, bol, glimmend eischaaltje => 19

18a gang van begin tot eind: Lyonetia clerkella.

18b mijn eindigt als een grote blaas: Lyonetia prunifoliella & L. padifoliella

19a frass in eerste deel van de gang in een centrale lijn, verderop in boogjes: Stigmella oxyacanthella

19b frass in het hele ganggedeelte in een centrale lijn => 20

20a gang plotseling verwijd in een blaas; larve kleurloos => 21

20b gang geleidelijk breder wordend, maar nooit een echte blaas vormend; larve groen: Stigmella magdalenae

21a larve: 2e helt Juni; abdomen-segment 10 met 2 paar setae: Stigmella sorbi

21b segment 10 met 3 paar setae => 22

22a larven in mei-october; segment 9 dorsaal bestekeld: Stigmella hybnerella

22b larven in juli en september-october; ; segment 9 dorsaal niet bestekeld: Stigmella mespilicola

23a zak 8-11 mm; mondhoek 90°: Coleophora hemerobiella

23b zak 6-7 mm, mondhoek 60°: Coleophora spinella (maar zie ook C. coracipennella, C. prunifoliae en C. serratella)

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Tephritidae: Anomoia purmunda

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis pomi; Eriosoma lanigerum; Rhopalosiphum insertum

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Gymnosporangium clavariiforme, confusum, fusisporum

110 - andere veroorzakers

110a Plantae, Santalaceae: Viscum album

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora trigeminella; Phyllonorycter blancardella (waarschijnlijk normaliter niet op deze waardplant).

Cotoneaster, cotoneaster

fam. Rosaceae

1a mine in fallen leaves: Neocoenorrhinus pauxillus

1b tentiform mine, > 1 cm => 2

1c small (max. 1 cm) tentiform or blotch mine => 8

1d blotch, > 1 cm, without an initial corridor => 15

1e corridor, > 1 cm, may be widened towards then end => 17

1f fleck mine => 23

1g galls, etc => 100

2a mine upper-surface, silvery => 3

2b mine lower-surface; yellow-green or brown => 4

3a fully developed mine silvery white, without black speckles: Phyllonorycter leucographella

3b fully developed mine dirty white, with many blackish speckles: Phyllonorycter corylifoliella

4a lower epidermis yellow green, with conspicuous folds => 5

4b lower epidermis grey brown, wrinkled => 7

5a mountain species: Phyllonorycter deschkai

5b lowland species => 6

6a folds of the mine fine, rather weak: Phyllonorycter mespilella

6b folds strong, sharp: Phyllonorycter sorbi

7a older larva in a leaf tip, rolled into a cone: Parornix anglicella

7b older larva under a folded leaf marging or a fold, in the middle under a leaf, covered with silk: Parornix scoticella

8a small drop- or pear-shaped blotch, for a great part filled with frass: Rhamphus oxyacanthae

8b shape different, or mine containing less frass => 9

9a very transparant corridor or blotch of 3 mm at most, often several in a leaf => 10

9b mine less transparant and/or larger; always one per leaf => 10

10a larva: head golden brown: Paraswammerdamia nebulella

10b head black with brown and white lines: Scythropia crataegella

11a blotch or tentiform mine => 12

11b gallery => 14

12a mine full depth (rarely on this hostplant): Parornix devoniella

12b mine upper-surface or lower-surface => 13

13a mountain species: Callisto pfaffenzelleri

13b lowland species: Callisto denticulella

14a mine strongly branched, without frass: Recurvaria nanella

14b mine unbranched, containing much frass: Bucculatrix bechsteinella

15a mine lower-surface: initial mines of Parornix anglicella

15b min upper-surface => 16

15c mine full depth: Lyonetia prunifoliella & L. padifoliella

16a mine silvery, elongated, positioned over a thick vein: initial mine of Phyllonorycter corylifoliella or Ph. leucographella

16b mine reddish brown, round, not associated with a vein; frass in concentric arcs: Leucoptera malifoliella

17a the gallery begins at an obvious scar, where the egg has been deposited within the leaf => 18

17b the gallery begins without a scar at an external, smooth and shining egg shell => 19

18a a gallery from start to end: Lyonetia clerkella.

18b mine ends in a large blotch: Lyonetia prunifoliella & L. padifoliella

19a frass in the first part of the corridor in a central line, furtheron coilded: Stigmella oxyacanthella

19b throughout the corridor part frass in a central line => 20

20a corridor abruptly widened into a blotch; larva hyaline => 21

20b corridor gradually widening, never becoming a real blotch; larva green: Stigmella magdalenae

21a larva: second half of June; abdominal segment 10 with 2 pairs of setae: Stigmella sorbi

21b segment 10 with 3 pairs of setae => 22

22a larvae in May-October; segment 9 dorsally spinulose: Stigmella hybnerella

22b larvae in July and September-October; segment 9 dorsally not spinulose: Stigmella mespilicola

23a case 8-11 mm; mouth angle 90°: Coleophora hemerobiella

23b case 6-7 mm, mouth angle 60°: Coleophora spinella (but see also C. coracipennella, C. prunifoliae, and C. serratella)

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Tephritidae: Anomoia purmunda

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis pomi; Eriosoma lanigerum; Rhopalosiphum insertum

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Gymnosporangium clavariiforme, confusum, fusisporum

110 - other causers

110a Plantae, Santalaceae: Viscum album

Not included in the key: Coleophora trigeminella; Phyllonorycter blancardella (probably not normally on this hostplant).

25/07/2016