Pyracantha*, vuurdoorn

fam. Rosaceae

1a blaasmijn of vouwmijn, zonder voorafgaande gang => 2

1b blaasmijn, met duidelijke voorafgaande gang: Stigmella hybnerella

1c gangmijn van begin tot eind => 3

1d gallen etc => 100

2a bovenzijdige, zilverige, blaasmijn: Phyllonorycter leucographella

2b onderzijdige geelgroene vouwmijn: Phyllonorycter oxyacanthae

3a gang < 10 mm, vaak haakvormig, in een nerfoksel: Bucculatrix bechsteinella

3b gang langer, niet haakvormig, slingert vrij door het blad: Lyonetia clerkella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria pyracanthi; ? Phyllocoptes goniothorax

104 - Diptera

104a Tephritidae: Anomoia purmunda

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis pomi; Eriosoma lanigerum

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Gymnosporangium amelanchieris, confusum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera clandestina; Phyllactinia mali

* De enige mijn die regelmatig op vuurdoorn wordt aangetroffen is Phyllonorycter leucographella. De andere soorten in de tabel zijn of polyphaag op Rosaceae (Lyonetia clerkella) of soorten die primair op meidoorn leven.

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora prunifoliae

Pyracantha*, firethorn

fam. Rosaceae

1a tentiform mine or blotch without preceding corridor => 2

1b blotch with a clear preceding corridor: Stigmella hybnerella

1c corridor from start to end => 3

1d gallen etc => 100

2a upper-surface, silvery, blotch: Phyllonorycter leucographella

2b lower-surface, yellow green, tentiform mine: Phyllonorycter oxyacanthae

3a corridor < 10 mm, mostly hook-like, in a vein axil: Bucculatrix bechsteinella

3b corridor longer, not hook-like, winding freely through the leaf: Lyonetia clerkella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria pyracanthi; ? Phyllocoptes goniothorax

104 - Diptera

104a Tephritidae: Anomoia purmunda

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis pomi; Eriosoma lanigerum

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Gymnosporangium amelanchieris, confusum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera clandestina; Phyllactinia mali

* The only species that regularly lives on Firethorn is Phyllonorycter leucographella. The other species in the key are either polyfagous on Rosaceae (Lyonetia clerkella) or species that primarily live on Hawthorn.

Not included in the key: Coleophora prunifoliae

01/08/2016