Galium *, walstro

fam. Rubiaceae

1a vlekmijn; larve in slakkenhuisvormige zak: Apterona helicoidella

1b mijn staat in verbinding met gangen in schors of merg van de stengel of knoop => 2 **

1c bovenzijdige gangmijn, beperkt tot het blad => 4

1d gallen etc => 100

2a larve: achterspiraculum met 4-5 papillen: Ophiomyia galii

2b achterspiraculum met > 15 papillen => 3

3a larve: laatste segment, dat achter de spiracula, met een opvallende, lange, zakachtige uitstulping: Aulagromyza orphana

3b niet zo'n uitstulping: Aulagromyza lucens

4a larve: achterspiraculum met 13-15 papillen: Galiomyza morio

4b achterspiraculum met 3 papillen: Galiomyza galiivora

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

108 - brandschimmels

108a Melanotaeniaceae: Melanotaenium endogenum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces riedlianus; Neoërysiphe galii

109b Peronosporaceae: Peronospora aparines, calotheca, galii, galii-pedemontani

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporium galii

110b Fungi, Dermateaceae: Leptotrochila verrucosa

110c Fungi, Physodermataceae: Physoderma vagans

110d Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum, galii, globosum

* incl. Cruciata; voor Asperula is een aparte tabel.

*8 Enkele soorten Agromyzidae die in de stengel mineren, en daarom niet in de tabel zijn opgenomen, zouden misschien incidenteel in een blad kunnen beginnen of er een uitstap heen maken.

Galium *, bedstraw

fam. Rubiaceae

1a fleck mine; larva in a helicoid case: Apterona helicoidella

1b mine in connection with corridors in the cortex or the pith of the stem or a node => 2 **

1c upper-surface corridor, wholly in the leaf => 4

1d galls, etc => 100

2a larva: rear spiraculum with 4-5 papillae: Ophiomyia galii

2b rear spiraculum with > 15 papillae => 3

3a larva: last body segment, behind the rear spiracula, with an unusual, sac-like extension: Aulagromyza orphana

3b no such extension: Aulagromyza lucens

4a larva: rear spiraculum with 13-15 papillae: Galiomyza morio

4b rear spiraculum with 3 papillae: Galiomyza galiivora

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

108 - smut fungi

108a Melanotaeniaceae: Melanotaenium endogenum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces riedlianus; Neoërysiphe galii

109b Peronosporaceae: Peronospora aparines, calotheca, galii, galii-pedemontani

110 - other causers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporium galii

110b Fungi, Dermateaceae: Leptotrochila verrucosa

110c Fungi, Physodermataceae: Physoderma vagans

110d Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum, galii, globosum

*incl. Cruciata; voor Asperula is een aparte tabel.

** Some stem-boring Agromyzidae species, not included in this key, might occasionally be found starting or trespassing in a leaf.

03/05/2017