Capsicum, spaanse peper, paprika

fam. Solanaceae

1a mijn meestal in het basale deel van het blad, vaak in contact met de hoofdnerf, vaak tussen twee zijnerven; laatste deel van de mijn gewoonlijk onderzijdig; vooral in kassen: Liriomyza huidobrensis

1b mijn op een willekeurig deel van de bladschijf, zijnerven overschrijdend; oudere deel van de gang meestal bovenzijdig: Liriomyza bryoniae

1c gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: >Aceria kuko; Aculops lycopersici

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia gennadii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora tabacina

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii; Tuta absoluta.

Capsicum, chilli peppper, bell pepper

fam. Solanaceae

1a mine usually in the basal half of the leaf, often in contact with the midrib, often between two lateral veins; last section of the mine usually lower-surface; mainly in greenhouses: Liriomyza huidobrensis

1b mine without a preferred position, tresspassing over lateral veins; older parts of the mine generally upper-surface: Liriomyza bryoniae

1c galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: >Aceria kuko; Aculops lycopersici

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia gennadii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora tabacina

Not included in the key: Liriomyza trifolii; Tuta absoluta.

23/09/2016