Hyoscyamus, bilzenkruid

fam. Solanaceae

1a een of meer korte gangetjes vanuit de bladbasis of de hoofdnerf: Psylliodes hyoscyami

1b mijn anders => 2

1c gallen etc => 100

2b gangmijn => 3

2a grote blaasmijn => 5

3a frass in geïsoleerde korrels; puparium in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

3b frass in sliertjes; verpopping buiten de mijn => 4

4a gang veervormig vertakt; hoofdas bovenop een dikke nerf: Liriomyza strigata

4b gang niet veervormig, slingert vrij door het blad: Liriomyza bryoniae

5a onderzijdig, bij het begin van de mijn, een groepje elliptische eischaaltjes; larve een made: Pegomya hyoscyami

5b geen eischaaltjes; met met duidelijke kop en poten => 6

6a mijn bevat flinke hoeveelheden frass: Phthorimaea operculella

6b mijn (vrijwel) zonder frass => 7

7a in de mijn wordt spinsel afgezet, waardoor de mijn samentrekt of opbolt: Cnephasia lineata

7b mijn vlak => 8

8a larvelichaam groen: Microlechia chretieni

8b larvelichaam bruin (?): Scrobipalpa ergasima

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Globodera rostochiensis

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces hyoscyami

109b Peronosporaceae: Peronospora hyoscyami

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium endobioticum

Hyoscyamus, henbane

fam. Solanaceae

1a one or more short galleries radiating from the base of the leaf or rhe midrib: Psylliodes hyoscyami

1b mine otherwise => 2

1c galls, etc => 100

2b gallery => 3

2a large blotch => 5

3a frass in well-separated grains; puparium min the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

3b frass in strings; pupation outside the mine => 4

4a corridor pinnately branched; main branch overlying the midrib Liriomyza strigata

4b corridor not pinnate, freely winding through the leaf: Liriomyza bryoniae

5a at the start of the mine a lower-surface group of elliptic egg shels; larva a maggot: Pegomya hyoscyami

5b no egg shells; larvae with well-visible feet and head => 6

6a the blotch contains appreciable quantities of frass: Phthorimaea operculella

6b blotch (almost) without frass => 7

7a silk is deposited within the mine causing it to contract or pucker: Cnephasia lineata

7b mine flat => 8

8a larval body green: Microlechia chretieni

8b larval body brown (?): Scrobipalpa ergasima

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Globodera rostochiensis

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces hyoscyami

109b Peronosporaceae: Peronospora hyoscyami

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium endobioticum

20/02/2017