Parietaria, glaskruid

fam. Urticaceae

1a de meeste frass wordt uit de mijn verwijderd, een deel blijft hangen in spinsel onder het blad; larve met gechitiniseerde kop =>2

1b mijn bevat veel frass; onder het blad geen spinsel; larve een made => 3

1c gallen etc => 100

2a soort van de Canarische Eilanden: Cosmopterix turbidella

2b soort van Zuid- en West-Europa: Cosmopterix pulchrimella

3a mijn begint (meestal in het centrum van blad) met een stel diepe, tegen elkaar aan liggende gangwindingen ('darmachtig'); frass ten dele in een lange dunne draad; larven solitair: Agromyza anthracina

3b mijn, meestal aan de bladrand, zonder darmachtig begin, frass nooit in draden; meestal verscheidene larven in een mijn => 4

4a larve: de naar voren gerichte arm van het kopskelet tweekleurig: aan de voorkant donkerbruin, meer naar achteren roodbruin: Agromyza reptans

4b dit onderdeel over de gehele lengte gelijkmatig donkerbruin: Agromyza pseudoreptans

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis parietariae

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma parietariae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Oidiopsis parietariae; Podosphaera parietariae

110 - andere veroorzakers

110c Lepidoptera, Choreutidae: Anthophila fabriciana

Parietaria, pellitory

fam. Urticaceae

1a most frass is expelled, part of it is trapped in spinning below the leaf; larva with chitinised head => 2

1b mine contains much frass; larva a maggot => 3

1c galls, etc => 100

2a species of the Canary Islands: Cosmopterix turbidella

2b species of southern and western Europe: Cosmopterix pulchrimella

3a mine begins (usually in the centre of the leaf) with a number of close, intestine-like, loops; frass partly in a long thread; larva solitary: Agromyza anthracina

3b mine, usually at the leaf margin, without an intestine-like start; frass not in a thread; larvae generally communal => 4

4a larva: the anteriorly-pointing arm of the cephalic skeleton two-coloured: frontal half dark brown, proximal part red brown: Agromyza reptans

4b this arm uniformly dark brown: Agromyza pseudoreptans

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis parietariae

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma parietariae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Oidiopsis parietariae; Podosphaera parietariae

110 - other causers

110c Lepidoptera, Choreutidae: Anthophila fabriciana

01/04/2017