Urtica, brandnetel

fam. Urticaceae

1a mijn begint (meestal in het centrum van blad) met een stel diepe, tegen elkaar aan liggende gangwindingen ('darmachtig'); frass ten dele in een lange dunne draad; larven solitair: Agromyza anthracina

1b mijn, meestal aan de bladrand, zonder darmachtig begin, frass nooit in draden; meestal verscheidene larven in een mijn => 2

1c gallen etc => 100

2a larve: de naar voren gerichte arm van het kopskelet tweekleurig: aan de voorkant donkerbruin, meer naar achteren roodbruin: Agromyza reptans

2b dit onderdeel over de gehele lengte gelijkmatig donkerbruin: Agromyza pseudoreptans

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Diptilomiopidae: Quadracus urticarius

102b Eriophyidae: Epitrimerus urticae; Phyllocoptes urticophilus

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Taeniapion urticarium

103b Curculionidae: Parethelcus pollinarius

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis urticata

105b Triozidae: Trioza urticae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe urticae

109b Peronosporaceae: Peronosopora debaryi; Pseudoperonosopora urticae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Mycosphaerellaceae: Ramularia urticae

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110c Lepidoptera, Choreutidae: Anthophila fabriciana

In Sloveniƫ is van Urtica urens ook Agromyza flaviceps gemeld.

Niet opgenomen in de tabel: Agromyza hiemalis; Cnephasia asseclana, lineata; Hypena proboscidalis.

Urtica, nettle

fam. Urticaceae

1a mine begins (usually in the centre of the leaf) with a number of close, intestine-like, loops; frass partly in a long thread; larva solitary: Agromyza anthracina

1b mine, usually at the leaf margin, without an intestine-like start; frass not in a thread; larvae generally communal => 2

1c galls, etc => 100

2a larva: the anterior arm of the cephalic skeleton two-coloured: frontal half dark brown, proximal part red brown: Agromyza reptans

2b this arm uniformly dark brown: Agromyza pseudoreptans

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Diptilomiopidae: Quadracus urticarius

102b Eriophyidae: Epitrimerus urticae; Phyllocoptes urticophilus

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Taeniapion urticarium

103b Curculionidae: Parethelcus pollinarius

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis urticata

105b Triozidae: Trioza urticae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe urticae

109b Peronosporaceae: Peronosopora debaryi; Pseudoperonosopora urticae

110 - other causers

110a Fungi, Mycosphaerellaceae: Ramularia urticae

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110c Lepidoptera, Choreutidae: Anthophila fabriciana

In Slovenia also Agromyza flaviceps has been reported from Urtica urens.

Not included in the key: Agromyza hiemalis; Cnephasia asseclana, lineata; Hypena proboscidalis.

03/04/2017