Vitis, druif

fam. Vitaceae

1a mijn klein, voldiep, uiteindelijk een blaasje, waarin een ovale uitsnede wordt gemaakt => 2

1b mijn bovenzijdig, een lange, slanke gang, niet eindigend in een uitsnede: Phyllocnistis vitegenella

1c gallen etc => 100

2a blaasmijntje voorafgegaan door een smal gangetje dat minstens zo lang is als de diameter van de blaas: Holocacista rivillei

2b begingangetje heel kort, vaak overlopen door de latere blaas: Antispila oinophylla

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla, incognita, javanica

102 - Acari

102a Eriophyidae: Calepitrimerus vitis; Colomerus vitis

105 - Hemiptera

105a Daspididae: Chionaspis salicis

105b Phylloxeridae: Viteus vitifoliae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe necator; Phyllactinia ampelopsidis

109b Peronosporaceae: Plasmopara viticola

Vitis, grape vine

fam. Vitaceae

1a mine small, full depth, eventually a blotch in which an oval excision is cut => 2

1b mine upper-surface, a long, slender corridor, not ending in an excision: Phyllocnistis vitegenella

1c galls, etc => 100

2a blotch preceded by slender gallery, at least as long as the diameter of the blotch: Holocacista rivillei

2b initial gallery very short, often overrun by the later blotch: Antispila oinophylla

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla, incognita, javanica

102 - Acari

102a Eriophyidae: Calepitrimerus vitis; Colomerus vitis

105 - Hemiptera

105a Daspididae: Chionaspis salicis

105b Phylloxeridae: Viteus vitifoliae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe necator; Phyllactinia ampelopsidis

109b Peronosporaceae: Plasmopara viticola

05/08/2016