Athyrium, wijfjesvaren

fam. Woodsiaceae

1a mijn in de pinnulae ('bladslippen'), die vlak zijn en niet vervormd: Chirosia cinerosa, histricina

1b mijn in de bladsteel, onder of in het blad => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn in de top van het blad, dat daardoor inrolt: Chirosia betuleti

2b mijn lager, bladtop niet ingerold; blad vaak verkommerd, bladsteel gedeeltelijk zwart => 3

3a buiten de mijn een klodder schuim, als van een spuugbeestje: Blasticotoma filiceti

3b geen schuim => 4

4a mijn hier en daar tot vlak onder de epidermis; larve violet, met duidelijke kop: Heptamelus ochroleucus

4b mijn overal diep; larve een gelige made: Chirosia griseifrons

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Anthomyidae: Chirosia betuleti

106 - Hymenoptera

106a Blasticotomidae: Blasticotoma filiceti

106b Tenthredinidae: Aneugmenus coronatus

107 - roesten

107a Eocronartiaceae: Herpobasidium filicinum

107b Pucciniastraceae: Hyalopsora polypodii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium athyrii

110b Fungi, Taphrinaceae: Taphrina athyrii

Wanneer bij varens gesproken wordt van bladsteel wordt daarmee zowel het gedeelte onder bladschijf bedoeld, als de middennerf hoger in het blad.

Athyrium, lady-fern

fam. Woodsiaceae

1a mine in the pinnulae ('leaf segments') that remain flat and are not deformed: Chirosia cinerosa, histricina

1b mine in the petiole, in or below the leaf itself => 2

1c galls, etc => 100

2a mine in the tip of the leaf, that rolls in: Chirosia betuleti

2b mine lower, not causing the leaf tip to roll in; leaf often not well developed, the petiole partly blackened => 3

3a from the mine a drop of froth protrudes, like made by a spittle-bug: Blasticotoma filiceti

3b no froth => 4

4a in places the corridor comes close to the surface of the petiole; larva violet, with distinct head: Heptamelus ochroleucus

4b the corridor remains deep throughout; larva a yellowish maggot: Chirosia griseifrons

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Anthomyidae: Chirosia betuleti

106 - Hymenoptera

106a Blasticotomidae: Blasticotoma filiceti

106b Tenthredinidae: Aneugmenus coronatus

107 - rust fungi

107a Eocronartiaceae: Herpobasidium filicinum

107b Pucciniastraceae: Hyalopsora polypodii

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium athyrii

110b Fungi, Taphrinaceae: Taphrina athyrii

The 'petiole' in ferns comprises both the 'stalk' below the green part of the leaf and the 'midrib' above.

01/10/2016