Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella alnetella parasiet

Stigmella alnetella (Stainton, 1856) zwartkraagelzenmineermot Alnus glutinosa, Orvelte mijn Voldiepe slanke gangmijn, vaak een eindweegs een nerf of de bladrand volgend. De ononderbroken frasslijn is maximaal een derde van de breedte van de gang. De frass ligt nooit in boogjes. Het ei bevindt zich altijd aan de bladonderzijde. Meestal maar…

Stigmella glutinosae parasiet

Stigmella rubescens (Heinemann, 1871). opmerkingen Het is niet goed mogelijk een enkele mijn met zekerheid te onderscheiden van die van Stigmella alnetella, tenzij er een larve beschikbaar is. Erik van Nieukerken (pers. meded.) vond de hieronder afgebeelde mijn op berk. De mijn doet denken aan St. luteella, maar mist het…

Betula waardplanten

Betula berk (For a dichotomous table for galls on Betula by Hans Roskam click here) Dichotome tabel voor bladmineerders 1a mijn eindigt in een ronde of ovale uitsnede => 2 1b blaasmijn zonder voorafgaande gang (of begingang < 3 mm) => 6 1c blaasmijn, voorafgegaan door een ganggedeelte => 23…

genus Betula waardplant genus

…blad mineerder Nepticulidae Stigmella confusella blad mineerder Nepticulidae Stigmella continuella blad mineerder Nepticulidae Stigmella lapponica blad mineerder Nepticulidae Stigmella luteella blad mineerder Nepticulidae Stigmella naturnella blad mineerder Nepticulidae Stigmella sakhalinella blad mineerder Nepticulidae Stigmella tristis blad mineerder Nepticulidae Ectoedemia minimella blad mineerder Nepticulidae Ectoedemia occultella blad mineerder Psychidae Apterona helicoidella…

Alnus waardplanten

…larve zijn meestal niet te onderscheiden van die van de volgende soort) 26b frasslijn nooit breder dan 1/3 van de breedte van de gang; mijnen gewoonlijk geïsoleerd; larve bleekgeel, ook het prosternum: Stigmella alnetella 27a gaatje in de mijn niet zuiver rond; zak slakkenhuisvormig: Apterona paludella 27b gaatje zuiver rond;…

Afweer door de plant introduction

…van een gang Geopende mijn met frasskorrels, die omgeven zijn door beginnend callusweefsel. Deze foto laat zien dat de ontwikkeling van callus wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van frass. Phytomyza spinaciae Ook in vlindermijnen kan callusvorming ontreden. Stigmella alnetella op els: oudste deel van de mijn detail callus als een…

Alnus viridis waardplant soort

…Heliozela resplendella blad mineerder zelden Nepticulidae Ectoedemia minimella blad mineerder Nepticulidae Stigmella alnetella blad mineerder Nepticulidae Stigmella glutinosae blad mineerder Tenthredinidae Fenusa dohrnii blad mineerder Tenthredinidae Fenusa pumila blad mineerder Tenthredinidae Heterarthrus vagans blad mineerder Tenthredinidae Scolioneura betuleti blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsoridium betulinum stengel vrijlevend Aphididae Clethrobius comes…

Alnus cordata waardplant soort

…Taphrinales Taphrina sadebeckii blad mineerder onzeker Gracillariidae Phyllonorycter froelichiella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter rajella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter stettinensis blad mineerder Nepticulidae Stigmella alnetella blad mineerder Nepticulidae Stigmella glutinosae blad mineerder Tenthredinidae Fenusa dohrnii blad mineerder Tenthredinidae Heterarthrus vagans blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsoridium betulinum blad wrat uredinia telia…

Alnus glutinosa waardplant soort

…blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter rajella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter stettinensis blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter vulturella blad mineerder Heliozelidae Heliozela resplendella blad mineerder Incurvariidae Incurvaria pectinea blad mineerder Nepticulidae Stigmella alnetella blad mineerder Nepticulidae Stigmella glutinosae blad mineerder Tenthredinidae Fenusa dohrnii blad mineerder Tenthredinidae Heterarthrus vagans blad mineerder Yponomeutidae Argyresthia brockeella…

Alnus incana waardplant soort

…Incurvariidae Incurvaria pectinea blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera malifoliella blad mineerder Nepticulidae Stigmella alnetella blad mineerder Nepticulidae Stigmella glutinosae blad mineerder Tenthredinidae Fenusa dohrnii blad mineerder Tenthredinidae Heterarthrus vagans blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsoridium betulinum blad wrat uredinia telia belangrijkste Pucciniales Melampsoridium hiratsukanum blad vrijlevend Diptilomiopidae Diptacus sacramentae blad vrijlevend…

genus Alnus waardplant genus

…mineerder Gracillariidae Phyllonorycter klemannella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter rajella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter stettinensis blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter strigulatella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter suaveolentis blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter vulturella blad mineerder Heliozelidae Heliozela resplendella blad mineerder Incurvariidae Incurvaria pectinea blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera malifoliella blad mineerder Nepticulidae Stigmella alnetella blad…