9 Search Results for: Stigmella nivenburgensis

Stigmella nivenburgensis parasiet

Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942) smalle wilgenmineermot op Salix Salix cf alba, Rhodos; uit Klimesch (1978b) Salix alba, 2a Lauwersoog Defensie ri Jaap Deensgat © Gerrit Tuinstra zelfde mijnen, in doorzicht ander voorbeeld doorzicht mijn Ovipositie aan de onderzijde of bovenzijde van het blad. De miin is van begin tot einde…

genus Salix waardplant genus

…Phyllonorycter rolandi blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter salicicolella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter salictella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter viminetorum blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera sinuella blad mineerder Lyonetiidae Lyonetia pulverulentella blad mineerder Nepticulidae Stigmella arbusculae blad mineerder Nepticulidae Stigmella benanderella blad mineerder Nepticulidae Stigmella nivenburgensis blad mineerder Nepticulidae Stigmella obliquella blad mineerder Nepticulidae…

Salix waardplanten

…salicina 27b gang uitgesproken slank: Aulagromyza fulvicornis 28a mijn begint bij een glimmend-zwart bol eischaaltje => 29 28b geen eischaaltje aan het beging van de mijn => 30 29a op Salix aurita, caprea, cinerea en bastaarden: Stigmella salicis 29b opSalix repens: Stigmella zelleriella 29c op smalbladerige Salix-soorten: Stigmella obliquella 30a…

october 2017 nieuws

”nieuwe” gal op rosmarijn Pseudomonas syringae ? nieuwe gal voor de Benelux Rhopalomyia palaearum nieuwe mijn voor de Benelux Stigmella nivenburgensis (talrijke vindplaatsen!) nieuwe druk gallen-veldgids Roelof Jan Koops: “Veldgids Plantengallen” onbekende Mayetiola op Milium effusum nieuwe waardplant Phyllonorycter comparella: Populus x canadensis (naar aanleiding hiervan is het Phyllonorycter deel…

Salix alba waardplant soort

…salicicolella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter salictella blad mineerder Nepticulidae Stigmella nivenburgensis blad mineerder Nepticulidae Stigmella obliquella blad mineerder Nepticulidae Stigmella salicis blad mineerder Tenthredinidae Heterarthrus microcephalus blad mineerder Yponomeutidae Yponomeuta rorrella blad ovipositie-litteken Tenthredinidae Pristiphora conjugata blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsora epitea blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsora salicis-albae…

Salix babylonica waardplant soort

…Coleophoridae Coleophora lusciniaepennella blad mineerder Curculionidae Isochnus sequensi blad mineerder Curculionidae Rhamphus pulicarius blad mineerder Gracillariidae Caloptilia stigmatella blad mineerder Gracillariidae Phyllocnistis saligna blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter pastorella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter salictella blad mineerder Nepticulidae Ectoedemia intimella blad mineerder Nepticulidae Stigmella nivenburgensis blad mineerder Nepticulidae Stigmella obliquella blad mineerder…

Salix x fragilis waardplant soort

…intimella blad mineerder Nepticulidae Stigmella nivenburgensis blad mineerder Nepticulidae Stigmella obliquella blad mineerder Nepticulidae Stigmella salicis blad mineerder Tenthredinidae Heterarthrus microcephalus blad mineerder Yponomeutidae Yponomeuta rorrella blad ovipositie-litteken Tenthredinidae Pristiphora conjugata blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsora allii-fragilis blad wrat uredinia telia Pucciniales Melampsora epitea blad wrat uredinia telia Pucciniales…

Salix triandra waardplant soort

…mineerder Curculionidae Tachyerges decoratus blad mineerder Gracillariidae Caloptilia stigmatella blad mineerder Gracillariidae Phyllocnistis saligna blad mineerder Gracillariidae Phyllocnistis valentinensis blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter heringiella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter pastorella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter salictella blad mineerder Nepticulidae Stigmella nivenburgensis blad mineerder Nepticulidae Stigmella obliquella blad mineerder Nepticulidae Stigmella salicis blad…

Salix x salamonii waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Phyllocnistis saligna blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter pastorella blad bladvlek Helotiales Drepanopeziza sphaerioides blad vrijlevend Aphididae Chaitophorus niger blad mineerder Nepticulidae Stigmella nivenburgensis