Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Castanea sativa waardplant soort

tamme kastanje synoniem: Castanea vesca, vulgaris orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad bladvlek Mycosphaerellaceae Ramularia endophylla systemisch overtrek Peronosporaceae Phytophthora cambivora blad bladvlek Dothideomycetes Asteromella maculiformis blad vrijlevend imago Curculionidae Polydrusus bardus stengel gal Diaporthales Cryphonectria parasitica vrucht vrijlevend Pyralidae Apomyelois ceratoniae blad vrijlevend Sphingidae Mimas tiliae blad vrijlevend Noctuidae Orthosia gothica stengel […]

genus Castanea waardplant genus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad bladvlek Glomerellaceae Colletotrichum trichellum wortel overtrek Peronosporaceae Phytophthora syringae blad bladvlek Mycosphaerellaceae Ramularia endophylla stengel kanker Valsaceae Dendrostoma castaneum stengel kanker Valsaceae Cryptodiaporthe etrusca stengel kanker Cryphonectriacese Endothia radicalis stengel gal Nectriaceae Neonectria coccinea stengel kanker Coryneaceae Coryneum modonium stengel kanker Melanconiaceae Melanconis modonia blad bladvlek Sclerotiniaceae […]

Quercus faginea waardplant soort

synoniem: Quercus lusitanica subsp. faginea orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet predator Eurytomidae Sycophila biguttata predator Eulophidae Aprostocetus biorrhizae predator Eulophidae Aprostocetus biorrhizae predator Pteromalidae Ormocerus latus predator Pteromalidae Ormocerus vernalis predator Pteromalidae Cyrtoptyx robustus predator Pteromalidae Cecidostiba fungosa predator Pteromalidae Caenacis lauta predator Pteromalidae Cecidostiba semifascia predator Pteromalidae Hobbya stenonota predator Pteromalidae Mesopolobus […]

Quercus ithaburensis subsp. macrolepis waardplant soort

synoniem: Quercus aegilops var. graeca + macrolepis + ungeri, ehrenbergii, macrolepis orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet predator Eulophidae Aulogymnus gallarum predator Eurytomidae Eurytoma brunniventris predator Ormyridae Ormyrus pomaceus inquiline Cynipidae Synergus tibialis inquiline Cynipidae Synergus tibialis blad vrijlevend imago Curculionidae Polydrusus bardus blad vrijlevend imago Curculionidae Polydrusus marcidus blad vrijlevend Miridae Psallus lucanicus […]

Quercus petraea waardplant soort

wintereik synoniem: Quercus borealis Gand., sessiliflora, sessilis orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter abrasella blad bladvlek Dothideomycetes Asteromella quercifolii bladknop gal agame generatie Cynipidae Andricus conificus blad vrijlevend onzeker Geometridae Proteuchloris neriaria blad vrijlevend onzeker Geometridae Proteuchloris neriaria blad vrijlevend Miridae Psallus quercus blad vrijlevend Miridae Psallus albicinctus blad vrijlevend […]

genus Quercus waardplant genus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet onbekend schildje Asterolecaniidae Asterodiaspis roboris onbekend onbekend Coccidae Eulecanium cerasorum onbekend onbekend Asterolecaniidae Asterodiaspis bella onbekend schildje Kermesidae Kermes hermonensis stengel schildje Coccidae Parthenolecanium fletcheri onbekend schildje Kermesidae Kermes bacciformis onbekend schildje Kermesidae Kermes safinazae stengel vrijlevend Eriococcidae Gossyparia spuria onbekend onbekend Asterolecaniidae Asterodiaspis hadzibeyliae stengel schildje Coccidae […]

Quercus pubescens waardplant soort

donzige eik synoniem: Quercus heterophylla, humilis Mill., lanuginosa (Lam.) Thuill., pseudo-aegilops, pseudoaegilopsis, virgiliana orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet onbekend onbekend Asterolecaniidae Asterodiaspis bella onbekend schildje Kermesidae Kermes bacciformis onbekend schildje Asterolecaniidae Asterodiaspis roboris blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter abrasella blad mineerder Coleophoridae Coleophora serratella blad bladvlek Sporocadaceae Monochaetia monochaeta blad bladvlek Sporocadaceae Nonappendiculata quercina […]

Quercus robur waardplant soort

zomereik synoniem: Quercus aesculus, concordia, fastigiata, filicifolia, granbyana, haas, laciniata, lanuginosa Beck., pedunculata, pendula, purpurea, pyramidalis orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet onbekend onbekend Asterolecaniidae Asterodiaspis bella onbekend onbekend Coccidae Eulecanium cerasorum blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter abrasella wortel overtrek Peronosporaceae Phytophthora cinnamomi blad bladvlek Phyllostictaceae Phyllosticta quernea blad bladvlek Tubakiacee Tubakia dryina blad bladvlek […]

Quercus waardplanten

Quercus eik (For a dichotomous table for galls on Quercus by Hans Roskam click here) Dichotome tabel voor bladmineerders 1a mijn eindigt met een uitsnede => 2 1b blaasmijn, eventueel met korte, snel breder wordende begingang => 7 1c blaasmijn, voorafgegaan door een slanke en lange begingang => 15 1d gangmijn van begin tot eind […]

Ectoedemia liechtensteini parasiet

Ectoedemia liechtensteini (Zimmermann, 1944) op Quercus mijn Ei op de bovenzijde van het blad. Mijn niet te onderscheiden van die van E. heringi. waardplanten Fagaceae, monofaag Quercus cerris. Zeer zelden ook op Q. petraea en Q. pubescens. fenologie Eén generatie, larven in october-november (van Nieukerken, 1985a). verspreiding binnen Europa Van Tsjechië en SlowakijE tot Oostenrijk […]

Castanea waardplanten

Castanea tamme kastanje (For a dichotomous table for galls on Castanea by Hans Roskam click here) Dichotome tabel voor bladmineerders 1a mijn met een uitsnede, hetzij door en door, dan wel alleen in de bovenepidermis => 2 1b blaasmijn, eventueel met een korte, snel breder wordende begingang => 3 1c nauwe gangmijn, tegen het eind […]