Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Gracillaria syringella parasiet

Gracillaria syringella (Fabricius, 1794) seringensteltmot Syringa vulgaris, Russia, Moscow region, Orekhovo-Zuevsky district, dorp Topoliniy 18.vi.20118 © Andrey Ponomarev jonge larven in geopende mijn oudere larve bladplooi met cocon cocon pop, dorsaal pop, lateraal pop, ventraal imago Ligustrum ovalifolium: (oude) mijnen en bladrollen, België, Luik, 9.ix.2009 © Jean-Yves Baugnée Ligustrum ovalifolium,…

Gracillaria syringella larva parasiet

Ligustrum ovalifolium, Nieuwendam de larven zijn bijna doorzichtig, en klein in verhouding tot de grootte van de mijn Fraxinus excelsior, Leiden: kop en buikpoot van een vrijlevende larve Zie Fulmek (1910b) voor een gedetailleerde beschrijving van de larve….

Fraxinus waardplanten

Fraxinus es (For a dichotomous table for galls on Fraxinus by Hans Roskam click here) Dichotome tabel voor bladmineerders 1a gangmijn, uiteindelijk vaak tot een blaas verbreed => 2 1b blaasmijn vanaf het begin: Gracillaria syringella 1c vlekmijn: Coleophora badiipennella 1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort…

Weigela waardplanten

Weigela weigelia Dichotome tabel voor bladmineerders 1a ondoorzichtige blaasmijn met een aantal kleine larven; oudere larven leven vrij onder een opgerold blad: Gracillaria syringella 1b gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort…

Magnolia waardplanten

Magnolia Dichotome tabel voor bladmineerders 1a Ondoorzichtige, vlakke blaasmijn met meestal verscheidene larven; oudere larven leven vrij in een opgerold blad: Gracillaria syringella (xenophagie?) 1b gallen etc.=> Tabellen voor alle parasieten per soort…

Syringa waardplanten

Syringa sering Dichotome tabel voor bladmineerders 1a grote groenige, snel verbruinde, vlakke blaasmijn, ondoorzichtig, met een aantal larven: Gracillaria syringella 1b smalle zilverige, uiteindelijk samentrekkende blaasmijn, met 1 larve: Caloptilia cuculipennella 1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort…

Ligustrum waardplanten

Ligustrum liguster (For a dichotomous table for galls on Ligustrum by Hans Roskam click here) Dichotome tabel voor bladmineerders 1a brede groenige, later bruine, vlakke blaasmijn, ondoorzichtig, met een aantal larven. Oudere larven in een bladrol die min of meer loodrecht op de hoofdnerf staat: Gracillaria syringella 1b smalle zilverige,…

Jasminum waardplanten

Jasminum jasmijn Dichotome tabel voor bladmineerders 1a groenige, later bruine blaas zonder herkenbare begingang; een aantal larven in een mijn: Gracillaria syringella 1b zilverige blaas met een duidelijke begingang; larve solitair: Caloptilia cuculipennella 1c gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort Niet opgenomen in de tabel: Prays friesei…

Phillyrea waardplanten

…gang, overgaand in een zwak samengetrokken vouwmijn: Caloptilia cucullipennella 5b jonge larven leven anders => 6 6a jonge larven in een, meestal communale, blaasmijn; later leven ze in een bladrol: Gracillaria syringella 6b jonge larven maken voldiepe gangetjes, of blaasjes, of een combinatie daarvan; later veroorzaken ze venstervraat: Prays oleae…

Forsythia waardplanten

Forsythia forsythia (For a dichotomous table for galls on Forsythia by Hans Roskam click here) Dichotome tabel voor bladmineerders 1a 1-2 cm lange gangachtige mijntjes, larven vaak al dood: Gracillaria syringella 1b vlekmijn: Coleophora serratella 1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort…

Forestiera waardplanten

Forestiera Dichotome tabel voor bladmineerders 1a Ondoorzichtige, vlakke blaasmijn met meestal verscheidene larven; oudere larven leven vrij in een opgerold blad: Gracillaria syringella

Chionanthus waardplanten

Chionanthus Dichotome tabel voor bladmineerders 1a ondoorzichtige, vlakke blaasmijn met meestal verscheidene larven; oudere larven leven vrij in een opgerold blad: Gracillaria syringella 1b gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort…

Deutzia waardplanten

Deutzia Dichotome tabel voor bladmineerders 1a Ondoorzichtige blaasmijn met een aantal kleine larven; oudere larven leven vrij onder een opgerold blad: Gracillaria syringella 1b gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort…

Euonymus waardplanten

…de mijn en leven vrij => 2 1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort 2a blaas klein, voldiep; oudere larven (vaak massaal) in een gemeenschappelijk spinsel: Yponomeuta cagnagella 2b blaas groot, bovenzijdige; vrijlevende larven in een opgerold blad: Gracillaria syringella Niet in de tabel opgenomen: Scythropia crataegella….

Symphoricarpos waardplanten

…lijken; mijn grijzig; puparium lichtbruin; frass in losse korrels: Chromatomyia periclymeni 8a de (heel grote) mijn doet het blad in de lengte oprollen: Phyllonorycter emberizaepenella 8b vouwmijn kleiner, rolt het blad overdwars, of tot een peperbus, op: Phyllonorycter trifasciella Niet opgenomen in de tabel: Aulagromyza flavoscutellata; Gracillaria syringella; Perittia herrichiella….

Diervilla waardplanten

Diervilla incl. Weigela. Dichotome tabel voor bladmineerders 1a ondoorzichtige blaasmijn met een aantal kleine larven; oudere larven leven vrij onder een opgerold blad: Gracillaria syringella

Sambucus waardplanten

Sambucus vlier (For a dichotomous table for galls on Sambucus by Hans Roskam click here) Dichotome tabel voor bladmineerders 1agang, overgaand in een onregelmatige, bovenzijdige blaasmijn: Liriomyza amoena 1b gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort Niet opgenomen in de tabel: Gracillaria syringella….

genus Fraxinus waardplant genus

…Coleophora badiipennella blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad mineerder Nepticulidae Etainia obtusa blad mineerder Yponomeutidae Prays fraxinella blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum blad vrijlevend Eriophyidae Tegonotus collaris stengel gal Diaspididae Chionaspis salicis stengel gal Hypocreales Neonectria ditissima stengel gal Pseudomonadales Pseudomonas savastanoi pv fraxini stengel…

Fraxinus sogdiana waardplant soort

synoniem: Fraxinus potamophila orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad dons Erysiphales Phyllactinia fraxini blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella onbekend onbekend Gracillariidae Gracillaria loriolella…

Fraxinus excelsior waardplant soort

…Psyllopsis repens blad mineerder Agromyzidae Aulagromyza heringii blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad mineerder Yponomeutidae Prays fraxinella blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum blad vrijlevend Eriophyidae Tegonotus collaris stengel gal Diaspididae Chionaspis salicis stengel gal Hypocreales Neonectria ditissima stengel gal Pseudomonadales Pseudomonas savastanoi pv fraxini stengel…

Ligustrum ibota waardplant soort

synoniem: Ligustrum ciliatum orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Syringa komarowii waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad vrijlevend Cicadellidae Igutettix oculatus blad dons Erysiphales Erysiphe syringae-japonicae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Ligustrum ovalifolium waardplant soort

…gal Eriophyidae Aceria loewi blad dons Erysiphales Erysiphe syringae blad bladvlek Capnodiales thedgonia ligustrina blad gal Aphididae Myzus ligustri blad mineerder Coleophoridae Coleophora siccifolia blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad wrat aecia Pucciniales Puccinia isiacae blad vrijlevend Eriophyidae Aculus ligustri blad vrijlevend Eriophyidae Shevtchenkella ligustri…

Ligustrum vulgare waardplant soort

…Cercospora ligustrina blad gal Aphididae Myzus ligustri blad gal voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Prociphilus bumeliae blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad wrat aecia Pucciniales Puccinia isiacae blad vrijlevend Eriophyidae Aculus ligustri blad vrijlevend Eriophyidae Shevtchenkella ligustri wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis…

Phillyrea latifolia waardplant soort

…Thiotricha coleella vrucht boorder Rhynchitidae Rhodocyrtus cribripennis stengel schildje Coccidae Saissetia oleae blad schildje Aleyrodidae Aleurolobus olivinus blad schildje Aleyrodidae Simplaleurodes hemisphaerica stengel vrijlevend voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Prociphilus oleae blad gal Cecidomyiidae Braueriella phillyreae blad mineerder Agromyzidae Phytomyza phillyreae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad mineerder Gracillariidae Metriochroa latifoliella blad…

Syringa emodi waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad vrijlevend Eriophyidae Aceria saalasii blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad vrijlevend Eriophyidae Aceria petanovicae…

Syringa josikaea waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad dons Erysiphales Erysiphe syringae blad vrijlevend Cicadellidae Igutettix oculatus bladknop gal Eriophyidae Aceria loewi blad dons Erysiphales Erysiphe syringae-japonicae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Weigela florida waardplant soort

synoniem: Diervilla florida orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad bladvlek Mycosphaerellaceae Phaeoramularia weigelicola blad vrijlevend Geometridae Apeira syringaria stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii blad gal voorjaarsgeneratie Aphididae Aphis nasturtii blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Syringa reticulata waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad vrijlevend Cicadellidae Igutettix oculatus blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Syringa tomentella subsp. sweginzowii waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad dons Erysiphales Erysiphe syringae-japonicae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Syringa vulgaris waardplant soort

…blad vrijlevend Tenuipalpidae Cenopalpus pulcher bladknop gal Eriophyidae Aceria loewi blad dons Erysiphales Erysiphe syringae blad dons Erysiphales Erysiphe syringae-japonicae blad dons Erysiphales Phyllactinia fraxini blad gal voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Prociphilus bumeliae blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad vrijlevend Eriophyidae Aceria petanovicae blad vrijlevend Eriophyidae…

Syringa x persica waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad vrijlevend Cicadellidae Igutettix oculatus vrucht boorder Tortricidae Eupoecilia ambiguella blad dons Erysiphales Erysiphe syringae-japonicae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Diervilla lonicera waardplant soort

synoniem: Diervilla canadensis, humilis; Diervillea canadensis orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

genus diervilla waardplant genus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

genus Weigela waardplant genus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad bladvlek Mycosphaerellaceae Phaeoramularia weigelicola blad vrijlevend imago Curculionidae Sciaphilus asperatus blad vrijlevend Geometridae Apeira syringaria stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni blad schildje Coccidae Coccus hesperidum blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii blad gal voorjaarsgeneratie Aphididae Aphis nasturtii blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Osmanthus x burkwoodii waardplant soort

schijnhulst orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad gal Aphididae Prociphilus osmanthae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

augustus 2021 nieuws

nieuwe foto’s Acleris schalleriana; Asphondylia menthae, sarothamni; Aulagromyza populi; Bremia stellata; Caloptilia stigmatella; Cercospora beticola; Contarinia fagi, ? melanocera; Coptotriche angusticollella; Corylobium avellanae; Dasineura rubella; Gracillaria syringella; Illinoia lambersi; Isochnus sequensi; Lymantria dispar; cf Massalongia rubra; Melampsora laricis-populina; Orchestes rusci; Patchiella reaumuri; Phytoecia cylindrica; Peronospora polygoni-convolvuli, rubi; Plasmopara muralis; Puccinia…

Jasminum nudiflorum waardplant soort

winterjasmijn orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Fraxinus latifolia waardplant soort

synoniem: Fraxinus oregona orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad vrijlevend Miridae Tropidosteptes pacificus blad schildje Aleyrodidae Siphoninus phillyreae blad verborgen Yponomeutidae Zelleria hepariella blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Fraxinus quadrangulata waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

genus Phillyrea waardplant genus

…Aphididae Prociphilus oleae vrucht gal Cecidomyiidae Probruggmanniella phillyreae blad gal Cecidomyiidae Braueriella phillyreae blad mineerder Agromyzidae Phytomyza phillyreae blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad mineerder Gracillariidae Metriochroa latifoliella blad mineerder Tenthredinidae Silliana lhommei blad mineerder Yponomeutidae Prays oleae blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Zaghouania…

september 2016 nieuws

…dipsacearum, subulifex; Epermenia chaerophyllella; Erysiphe euonymi, flexuosa, ornata, penicillata, pisi var. pisi, prunastri, ulmi var. ulmi, vanbruntiana; Golovinomyces biocellatus; Gracillaria syringella; Lasioptera rubi; Melampsora populnea; Metallus pumilus; Neuroterus anthracinus; Parornix carpinella, scoticella; Pediaspis aceris; Peronospora chenopodii-polyspermi; Phyllactinia betulae; Phyllonorycter acerifoliella, schreberella; Phytomyza agromyzina, origani, ranunculi, tetrasticha; Plasmopara viticola; Podosphaera plantaginis;…

genus Chionanthus waardplant genus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad dons Erysiphales Erysiphe syringae blad dons Erysiphales Phyllactinia fraxini blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

genus Deutzia waardplant genus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet stengel schildje Coccidae Ceroplastes ceriferus blad mineerder onzeker Gracillariidae Gracillaria syringella blad dons Erysiphales Erysiphe deutziae blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae…

Fraxinus ornus waardplant soort

…gal Psyllidae Psyllopsis discrepans blad gal Psyllidae Psyllopsis fraxini blad gal Psyllidae Psyllopsis meliphila blad gal voorjaarsgeneratie Psyllidae Psyllopsis repens blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella stengel vrijlevend Eriococcidae Pseudochermes fraxini blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad mineerder Nepticulidae Etainia obtusa blad mineerder Yponomeutidae Prays fraxinella blad vrijlevend Eriophyidae Tegonotus collaris…

genus Forsythia waardplant genus

…Eriophyidae Eriophyes forsythiae stengel boorder Psilidae Chyliza leptogaster blad dons zelden Erysiphales Podosphaera pannosa blad mineerder Coleophoridae Coleophora serratella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella stengel gal Rhizobiales Agrobacterium tumefaciens wortelhals gal Actinomycetales Rhodococcus fascians wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae…

genus Jasminum waardplant genus

…Tortricidae Choristoneura simonyi blad verborgen Crambidae Palpita vitrealis blad schildje Coccidae Pulvinaria floccifera stengel schildje Diaspididae Pseudaulacaspis pentagona systemisch schildje Diaspididae Parlatoria pergandii systemisch schildje Diaspididae Parlatoria oleae blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad wrat telia Pucciniales Puccinia jasmini…

genus Ligustrum waardplant genus

…dons Erysiphales Erysiphe syringae-japonicae blad dons Erysiphales Phyllactinia fraxini blad bladvlek Capnodiales Thedgonia ligustrina blad gal voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Prociphilus bumeliae blad gal Aphididae Myzus ligustri blad mineerder Coleophoridae Coleophora siccifolia blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad wrat aecia Pucciniales Puccinia isiacae blad vrijlevend Eriophyidae…

genus Osmanthus waardplant genus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad gal Aphididae Prociphilus osmanthae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella onbekend onbekend Psyllidae Euphyllura phillyreae…

genus Forestiera waardplant genus

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

genus Syringa waardplant genus

…syringae-japonicae blad dons Erysiphales Phyllactinia fraxini blad bladvlek Capnodiales Cladosporium syringicola blad gal voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Prociphilus bumeliae blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad wrat aecia Pucciniales Puccinia isiacae blad vrijlevend Eriophyidae Tetra balasi blad vrijlevend Eriophyidae Tetraspinus lentus blad vrijlevend Eriophyidae Aceria petanovicae blad…

Forestiera acuminata waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Forsythia suspensa waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad verborgen Tortricidae Adoxophyes orana blad vrijlevend Eriophyidae Tetra forsythiae blad vrijlevend Eriophyidae Aceria forsythiae blad vrijlevend Eriophyidae Eriophyes forsythiae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae…

Forsythia viridissima waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Forsythia x intermedia waardplant soort

…stengel schildje Diaspididae Diaspidiotus uvae blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae blad vrijlevend Aphididae Myzus ornatus stengel schildje Diaspididae Pseudaulacaspis pentagona stengel boorder Psilidae Chyliza leptogaster blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella stengel gal Rhizobiales Agrobacterium tumefaciens wortelhals gal Actinomycetales Rhodococcus fascians wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla…

Fraxinus americana waardplant soort

…blad bladvlek Dothideomycetes Asteromella maculiformis stengel schildje Coccidae Filippia follicularis blad verborgen Crambidae Palpita vitrealis stengel schildje Diaspididae Pseudaulacaspis pentagona vrucht gal Curculionidae Lignyodes bischoffi bloem gal Eriophyidae Aceria fraxinivora blad gal Cecidomyiidae Dasineura acrophila blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella stengel schildje Coccidae Parthenolecanium corni…

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa waardplant soort

…gal Cecidomyiidae Dasineura fraxinea blad gal Cecidomyiidae Dasineura fraxini blad gal Eriophyidae Aculus epiphyllus blad gal Psyllidae Psyllopsis distinguenda blad gal Psyllidae Psyllopsis fraxini blad vrijlevend Psyllidae Psyllopsis fraxinicola blad gal voorjaarsgeneratie Psyllidae Psyllopsis repens blad mineerder Agromyzidae Amauromyza fraxini blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Fraxinus anomala waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Chionanthus virginicus waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad dons Erysiphales Erysiphe syringae blad dons Erysiphales Phyllactinia fraxini blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella

Fraxinus nigra waardplant soort

synoniem: Fraxinus sambucifolia orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad dons Erysiphales Phyllactinia fraxini blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella