Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Micrurapteryx gradatella parasiet

Micrurapteryx gradatella (Herrich-Schäffer, 1855) mijn Bovenzijdige, vlakke, blaasmijn; de meeste frass wordt uit de mijn verwijderd. Verpopping buiten de mijn. waardplanten Fabaceae, oligofaag Lathyrus linifolius, tuberosus; Vicia amoena, sepium. fenologie Larven tussen juni en augustus, in twee generaties (Hering, 1957a). BENELUX Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009). verspreiding…

Vicia waardplanten

…een boogvormige snede in de epidermis => 13 13a frass in zwarte sliertjes: Liriomyza strigata 13b frass in een brede groene, centrale band: Liriomyza congesta Niet in de tabel opgenomen: Coleophora colutella, craccella, ononidella, vibicella; Cosmopterix schmidiella; Liriomyza bryoniae, huidobrensis, pisivora, trifolii; Micrurapteryx gradatella; Phyllonorycter medicaginella; Phytoliriomyza variegata; Scaptomyza graminum….

Lathyrus waardplanten

…purperbruin tot grijsbruin: Aproaerema anthyllidella 11b lichaam bleek roodachtig, met een opvallende tekening: Syncopacma karvoneni 12a mijn met weinig of geen frass: Micrurapteryx gradatella 12b mijn bevat normale hoeveelheden frass => 13 13a in de mijn, bovenop de hoofdnerf een slaapplaats van spinsel: Cosmopterix schmidiella 13b geen spinsel in de…

genus Lathyrus waardplant genus

…boorder larve onzeker Apionidae Hemitrichapion pavidum blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae bloem gal Cecidomyiidae Dasineura silvestris wortel boorder Sesiidae Bembecia scopigera stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza submetallescens stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia orbiculata blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx gradatella stengel vrijlevend Aphididae Aphis comosa blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae systemisch boorder Anguinidae…

genus Vicia waardplant genus

…schmidiella blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza graminum blad mineerder Gelechiidae Aproaerema anthyllidella blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx gradatella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter nigrescentella blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces ervi blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces valesiacus blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces viciae-fabae…

Lathyrus linifolius waardplant soort

…blad verborgen Gelechiidae Athrips tetrapunctella vrucht boorder Tortricidae Grapholita orobana blad verborgen Tortricidae Grapholita jungiella vrucht boorder Tortricidae Grapholita lunulana bloem gal Cecidomyiidae Dasineura silvestris blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx gradatella blad gal Aphididae Megoura viciae vrucht gal Curculionidae Tychius quinquepunctatus blad dons Erysiphales Erysiphe trifoliorum blad dons Peronosporales Peronospora orobi…

Lathyrus tuberosus waardplant soort

…boorder larve Apionidae Cyanapion platalea blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx gradatella stengel vrijlevend Aphididae Acyrthosiphon pisum blad gal Aphididae Megoura viciae vrucht gal Cecidomyiidae Contarinia silvestris bloem gal Cecidomyiidae Dasineura fairmairei bloem gal onzeker Cecidomyiidae Lathyromyza florum bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura lathyricola blad dons Erysiphales Erysiphe pisi var. cruchetiana blad dons…

Vicia amoena waardplant soort

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx gradatella

Vicia sepium waardplant soort

…felleri blad mineerder Agromyzidae Agromyza lathyri blad mineerder Agromyzidae Agromyza viciae blad mineerder Agromyzidae Agromyza vicifoliae blad mineerder Agromyzidae Liriomyza congesta blad mineerder onzeker Agromyzidae Phytoliriomyza variegata blad mineerder Cosmopterigidae Cosmopterix schmidiella blad mineerder Gracillariidae Micrurapteryx gradatella blad mineerder belangrijkste Gracillariidae Phyllonorycter nigrescentella blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Uromyces…