Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phyllonorycter klemannella parasiet

…Geheel Europa, uitgezonderd Griekenland, misschien ook Spanje (Fauna Europaea, 2009). larve pop synoniemen Phyllonorycter crocinella (Sorhagen, 1900) [Global taxonomic database of Gracillariidae, 2010]; Lithocolletis kleemannella. In overeenstemming met de Fauna Europaea (2010) is de vertrouwde spelling “Phyllonorycter kleemannella” gewijzigd in Ph. klemannella. parasitoïden, predatoren Pnigalio longulus. opmerkingen De mijn is…

Phyllonorycter klemannella larva parasiet

Phyllonorycter klemannella Alnus glutinosa, Nieuwendam idem, ventraal kop, dorsaal Alnus glutinosa, Brummen; boven: Ph. froelichiella, onder: Ph. klemannella De larve is geelachtig wit met een lichtbruine kop (de larve van Ph. froelichiella, die een bijna gelijke mijn heeft, is grijs.). 23.v.2009…

Phyllonorycter klemannella pupa parasiet

Alnus glutinosa, exuvium, Zuid-Engeland, coll Rob Edmunds: thorax bestekeling abdomen, ventraal; het paar naar buiten wijzende stekels staat op segment 7. cremaster Cremaster met twee paar doorns, het buitenste veel krachtiger dan het binnenste….

Alnus waardplanten

…naar buiten gerichte stekeltjes. Mijn sterker samengetrokken dan die van de veel gewoner klemannella: Phyllonorycter strigulatella 17b op Alnus glutinosa of incana; pop: achterhoek van metanotum zonder putje; abd 7 ventraal met 1+1 naar buiten gerichte stekel: Phyllonorycter klemannella 18a mijn opvallend groot; bij verlaten mijnen steekt het exuvium meestal…

genus Alnus waardplant genus

…blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter alnivorella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter alpina blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter chrysella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter froelichiella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter klemannella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter rajella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter stettinensis blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter strigulatella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter suaveolentis blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter vulturella…

Alnus glutinosa waardplant soort

…blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter alnivorella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter chrysella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter froelichiella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter klemannella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter rajella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter stettinensis blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter vulturella blad mineerder Heliozelidae Heliozela resplendella blad mineerder Incurvariidae Incurvaria pectinea blad mineerder Nepticulidae Stigmella alnetella…

Alnus incana waardplant soort

…Gracillariidae Phyllonorycter chrysella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter froelichiella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter klemannella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter rajella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter stettinensis blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter strigulatella blad mineerder Heliozelidae Heliozela resplendella blad mineerder Incurvariidae Incurvaria pectinea blad mineerder Lyonetiidae Leucoptera malifoliella blad mineerder Nepticulidae Stigmella alnetella blad mineerder…

Alnus viridis waardplant soort

…Coleophora alnifoliae blad mineerder Coleophoridae Coleophora binderella blad mineerder Coleophoridae Coleophora milvipennis blad mineerder Coleophoridae Coleophora serratella blad mineerder Eriocraniidae Eriocrania alpinella blad mineerder Eriocraniidae Paracrania chrysolepidella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter alpina blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter klemannella blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter rajella blad mineerder Heliozelidae Heliozela resplendella blad mineerder zelden…

Parasitoiden introduction

…Leiden en Mark R Shaw, Edinburgh, voor deze informatie). Phyllonorycter klemannella op els Encyrtidae in de geopende cocon in deze vouwmijn ligt in plaats van de de pop een zestal parasitoid-cocons. Dergelijke cocons zijn typisch voor het Encyrtidae-geslacht Holcothorax (LHM Blommers, mond. meded.) Phyllonorycter rajella op els Eulophidae Vijf parasitoiden-poppen…

januari 2020 nieuws

nieuwe foto’s Aphis farinosa; Aulagromyza luteoscutellata; Brassicogethes aeneus; Coleophora badiipennella; Hyalopterus pruni; Janetia homocera; Microbotryum cordae; Mollisia plantaginis; Neodiprion sertifer; Peronospora calotheca; Phyllonorycter klemannella; Plectosphaerella alismatis; Prociphilus fraxinifolii; Sphacelotheca hydropiperis; Tranzschelia pruni-spinosae; Heterotrioza chenopodii, rhamni….

Pnigalio longulus parasiet

Pnigalio longulus (Zetterstedt, 1838) parasiet Parasitoïd in gallen van ? Coleophora serratella; ? Nycteola revayana; Phyllonorycter blancardella, corylifoliella, froelichiella, hilarella, klemannella, quercifoliella, rajella, salictella; Prays oleae; Tischeria ekebladella. waardplanten polyfaag Olea europaea; Quercus. verspreiding binnen Europa PESI (2022). literatuur Alissandrakis, Psirofonia, Kavallieratos, ao (2018a), Askew (1984a….

Alnus incana subsp. rugosa waardplant soort

synoniem: Alnus rugosa orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet bloem gal Taphrinales Taphrina alni blad dons Erysiphales Erysiphe penicillata blad dons Erysiphales Phyllactinia alnicola blad gal Eriophyidae Eriophyes inangulis blad gal Eriophyidae Eriophyes laevis blad gal Taphrinales Taphrina sadebeckii blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter klemannella blad mineerder Tenthredinidae Fenusa dohrnii…