Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Afspraken en beperkingen

welk gebied?

Het dekkingsgebied omvat geheel Europa, dus inclusief Europees Rusland en de Ukraine, de Middellandse Zee-eilanden, de Griekse eilanden en Cyprus. Noord-Afrika, de Levant en Turkije worden marginaal behandeld.

welke parasieten-soorten?

Alle plantenparasieten waarvan de activiteiten een uitwendig herkenbare, min of meer specifieke reactie oproepen, of schadebeeld veroorzaken, alsmede daarmee verwante soorten waarvan een soortgelijke reactie of schadebeeld te verwachten is, of slechts incidenteel optreedt, zoals bij hoge dichtheden. Afgezien van enkele opvallende paddestoel-gallen is de site beperkt tot aantastingen van zaadplanten, Spermatophyta.

welke plantensoorten?

Alle plantengeslachten waarop mijnen zijn waargenomen binnen het geografisch dekkingsgebied worden zoveel als dat mogelijk is behandeld. Sier- en cultuurplanten worden niet uitgesloten. Planten in kassen en hun aantasters worden
in het algemeen echter niet besproken.

Nomenclatuur

De nomenclatuur van dieren volgt de Fauna Europaea en zijn opvolger (PESI), “the Pan-European Species directories Infrastructure”. De naamgeving van de schimmels volgt zoveel mogelijk de Index Fungorum. De nomenclatuur van planten volgt de Euro+Med PlantBase; deze is nog niet geheel gereed; zo nodig wordt dan the Plant List geraadpleegd.

Synoniemen worden alleen genoemd voorzover ze een rol spelen in de geciteerde literatuur.

Laatste bewerking 11.iv.2018