Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Veelgestelde vragen

parasiet of saprofaag?

De website bespreekt parasieten: saprofagen vallen buiten de scope. In de meeste gevallen is het onderscheid tussen deze twee eenvoudig: parasieten voltooien hun ontwikkeling ten koste van levend weefsel, saprofagen gebruiken dood weefsel. Maar de situatie kan zich voordoen dat (een deel van) een levende plant wordt aangetast, als gevolg hiervan afsterft, waarna de aantaster zijn ontwikkeling voltooit in het vers gedode weefsel. Parasieten benutten soms bij voorkeur verzwakte of afstervende weefsels, die tegen de tijd van hun verpopping afgestorven zijn. Met name bij in hout borende kevers, maar ook bij schimmels is dit geen uitzonderlijke situatie.
Omdat de literatuur op dit punt vaak onvoldoende informatie geeft worden in de site soms soorten opgevoerd die niet onverkort als parasiet te boek mogen staan.

Waarom zijn galmijt-gallen zo lastig?

Het determineren van gallen veroorzaakt door galmijten leidt vaak tot een niet bevredigend resultaat. De beschrijvingen zijn soms niet volledig juist en/of overlappen elkaar, en de naamgeving is niet altijd duidelijk of niet in overeenstemming met wat elders geschreven staat.

De veroorzaker van deze gallen zijn 0.2 mm of kleiner, met het blote oog nauwelijks zichtbaar; determineren is alleen mogelijk met zeer krachtige microscopen aan de hand van goede preparaten. Het determineren van een gal komt hierdoor noodgedwongen neer op het determineren van een symptoom, controle van de veroorzaker is in de praktijk onmogelijk.

Van een groot aantal van de gewoonste Europese planten (Acer, Alnus, Betula Prunus, Salix….) zijn de gallen onderzocht, en de veroorzakers op naam gebracht rond 1900, of daarvoor. Daarna is er een diepe stagnatie gevolgd. De moderne literatuur over deze gallen bestaat uit het herhalen en interpreteren van hetgeen meer dan een eeuw geleden is, of beter gezegd: kon worden, gezien. Het wachten is op een acaroloog die bereid zal zijn hierin verandering te brengen.

Wat is de betekenis van de literatuur-verwijzingen?

Ze vermelden de bronnen waarop de beschrijving gebaseerd is. De referenties geven beslist geen compleet overzicht overzicht van de literatuur van de desbetreffende soort.

Waarom wordt “mijn” plant niet genoemd?

Bijna altijd omdat de plant onder een modernere naam in de site staat. Voor haast elke wetenschappelijke plantennaam bestaat een aantal synoniemen, en het is volstrekt ondoenlijk die alle op te nemen. Voorzover mogelijk wordt in de site de naamgeving gevolgd van de Euro+Med PlantBase, en door die website te raadplegen is de huidige naam snel te vinden. Lukt dat niet (sierplanten, hybriden) dat biedt The Plant List vaak uitkomst.
Maar inderdaad wordt niet elke plant die in Europa groeit behandeld. Kas- en kamerplanten, ongewone sierplanten, exoten in botanische tuinen en cultivars worden niet besproken.

Waar kan ik de oude website vinden?

De oude website is beschikbaar op http://html.bladmineerders.nl. Deze website is niet meer onderhouden sinds 2017.