Pelochrista decolorana

Pelochrista decolorana (Freyer, 1842)

op Solidago

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Solidago virgaurea.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

synoniemen

Epiblema decolorana.

literatuur

Schütze (1931a), Wegner (2015a).

Pristiphora albilabris

Pristiphora albilabris (Boheman, 1852)

op Betula

parasiet

Larven vrij op de bladeren. Ovipositie waargenomen in de onderzijde van de tanden aan de rand van een jong blad.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Betula pubescens.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Prous, Kramp, Vikberg & Liston (2017a).

Sedoideae

Wat is de betekenis van de literatuur-verwijzingen?

Ze vermelden de bronnen waarop de beschrijving gebaseerd is. De referenties geven beslist geen compleet overzicht overzicht van de literatuur van de desbetreffende soort.

Waarom wordt “mijn” plant niet genoemd?

Bijna altijd omdat de plant onder een modernere naam in de site staat. Voor haast elke wetenschappelijke plantennaam bestaat een aantal synoniemen, en het is volstrekt ondoenlijk die alle op te nemen. Voorzover mogelijk wordt in de site de naamgeving gevolgd van de Euro+Med PlantBase, en door die website te raadplegen is de huidige naam snel te vinden. Lukt dat niet (sierplanten, hybriden) dat biedt The Plant List vaak uitkomst.
Maar inderdaad wordt niet elke plant die in Europa groeit behandeld. Kas- en kamerplanten, ongewone sierplanten, exoten in botanische tuinen en cultivars worden niet besproken.

Waar kan ik de oude website vinden?

De oude website is beschikbaar op https://bladmineerders.nl/html-site/index.htm. Deze website is niet meer onderhouden sinds 2017.