Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Links

Een mooi, geĆÆllustreerd overzicht over de bladmineerders van Engeland: British Leaf Mining Fauna.

Blad- en stengelmineerders van de Britse Eilanden: UK Flymines

De site over alle (ook de niet-minerende) Microlepidoptera van Nederland: microlepidoptera.nl.

Bronnen van afbeeldingen van minerende vlinders en hun larven zijn UK moths en lepiforum.

Enkele meer algemene, met insecten gerelateerde sites zijn: Nederlandse Entomologische Vereniging en de Vlaamse Vereniging voor Entomologie.

Voor nomenclatuurzaken zijn de Fauna Europaea en de site van Markku Savela prachtige hulpmiddelen, en voor de status van soorten in Nederland (niet alleen mineerders) is er het Nederlands Soortenregister.

Laatste bewerking 16.viii.2017