Overproductie van eieren bij Ectoedemia albifasciella

Overproductie van eieren?

Soms wordt er op een klein aantal bladeren een uitzonderlijk groot aantal eieren afgezet. De allermeeste larven uit deze legsel komen om.

Quercus robur, Hoog Soeren

Van de vier larven op deze foto is alleen de onderste, grootste, nog in leven

Het aantal van deze mislukte mijnen in een blad kan aanzienlijk zijn.

Bij dode larven zijn de ventrale platen heel opvallend, als een reeks grijze schijfjes.

Sommige larven sterven al heel snel

mod 4.vii.2019