Cerodontha subgenera

Een uitvoerige monografie van de Europrese soorten, die zeer veel aandacht besteedt aan larven en puparia, is gepubliceerd door Nowakowski (1973a). De soorten leven op monocotylen van de families Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae en Iridaceae.

Onderstaande sleutel tot de subgenera van dit omvangrijke geslacht is een verkorte en vereenvoudigde bewerking van een soortgelijke tabel in Nowakowski’s monografie. Bij elk subgenus worden de daaronder volgende soorten genoemd.

tabel voor de subgenera (larven)

Van het subgenus Xenophytomyza (atronitens) zijn de larven niet bekend.

1a prothorax ventraal met een mediaan, gegeaffeld uitsteeksel, dorsaal met een mediane bult; mesothorax ventraal met een groot mediaan uitsteeksel; frass in de vorm van één of enkele grote klompen => 2

1b thorax zonder mediane uitsteeksels; frass in de vorm van talrijke fijne korreltjes => 3

2a lateraal, aan de basis van de achterspiracula een zwarte, fijnbestekelde wrat; in het enkele geval dat die ontbreken zijn de achterpsiracula zeer sterk vergroot: Butomomyza angulata caricivora eucaricis melitta pseuderrans rohdendorfi scirpi scutellaris staryi vigneae

2b achterspiracula zonder zo’n wrat, en evenmin extreem vergroot: Dizygomyza bimaculata caricicola carpatica chaixiana crassiseta elbergi eriophori fasciata handlirschi hirtae iraeos iridis lindrothi luctuosa luzulae morosa silvatica spinata suturalis

3a bestekeling bestaat uit spitse donkere stekeltjes => 4

3b bestekeling uit vlakke contrastarme knobbeltjes => 5

4a voorspiracula langgesteeld; mineert op Cyperaceae of Juncaceae: Icteromyza ? capitata, geniculata

4b voorspiracula bijna zittend; mineert op Poaceae: Phytagromyza flavocingulata

5a achterspiraculum met > 10 papillen; mineert gewoonlijk in de bladschede: Cerodontha denticornis fulvipes hennigi phragmitophila

5b achterspiraculum met ≤ 6 papillen; mineert gewoonlijk in de bladschijf: Poemyza alpina atra beigerae calamagrostidis calosoma imbuta incisa lateralis melicae muscina phalaridis phragmitidis pygmaea pygmella spencerae superciliosa unisetiorbita zoerneri zuskai


28/03/2017

mod 5.ix.2017