Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tabel voor de Euura-soortengroepen

Tabel tot de soortengroepen binnen het grote geslacht Euura

Gebaseerd op Liston, Heibo, Prous ao (2017a).

1a Gal gesloten => 2
1b Gal open => 4

2a Gal in een scheut, knop, bladsteel of hoofdnerf: amerinae-groep
2b Gal aan/in de bladschijf => 3

3a Gal bovenzijdig, vaak een aan weerszijden van de hoofdnerf, meestal worstvormig: dolichura-groep
3b Gal onder- of bovenzijdig, niet paarsgewijs, boonvormig: proxima-groep
3c Gal beider- of onderzijdig, niet paarsgewijs, erwt- of blaasvormig: viminalis-groep

4a Gal begint bij een duidelijk ovipositie-litteken, waarbinnen de jonge larve zich kan voeden: anomaloptera-groep
4b Gal zonder duidelijk ovipositie-litteken: oblita– en piliserra-groepen

Laatste bewerking 30.iii.2020