Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Chelidonium

Chelidonium stinkende gouwe

(For a dichotomous table for galls on Chelidonium by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gangmijn van begin tot eind; verpopping in de mijn; frass in verspreide zwarte korrels: Chromatomyia horticola

1b fijne gangmijn, snel overgaand in een grote onregelmatige blaas bovenop de hoofdnerf; verpopping buiten de mijn; frass poederfijn, in groene wolken: Scaptomyza flava

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Het is verbazingwekkend dat deze gewone plant vrijwel nooit wordt gemineerd. Elk van beide genoemde soorten wordt in de literatuur maar éénmaal met stinkende gouwe in verband gebracht; de eerste door Robbins (1991a) die er “zelden” aan toevoegt, de tweede door Hering (1957a), niet eens op grond van eigen waarneming.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 1.vii.2020