Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Meconopsis

Meconopsis

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a weinig vertakte gangmijn zonder associatie met de nervatuur; verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

1b veervormig vertakte gangmijn, bovenop hoofdnerf en dikke zijnerven; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 28.iv.2020