Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Anemone

Anemone anemoon

Incl. Anemonastrum, Anemonoides. Zie ook Hepatica en Pulsatilla, die vaak met dit genus worden verenigd.

(For a dichotomous table for galls on Anemone s.l. by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn: Coleophora rectilineella

1b gang- en/of blaasmijn => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve met borstpoten en gechitiniseerde kop => 3

2b larve een made => 7

3a mijn groot, met veel frass; larve, die zijn hele leven mineert, met één puntoogje => 4

3b mijn meestal klein, met weinig frass; de larve, die later vrij leeft, met een groepje puntoogjes => 5

4a op Anemone nemorosa: Endophytus anemones

4b op Anemone sylvestris: Pseudodineura parvula

5a mijn klein => 6

5b mijn niet opvallend klein: Cnephasia ecullyana

6a larve: achter/onder de anus een zwarte chitineuze kam: Cnephasia asseclana

6b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

7a gangmijn van begin tot eind => 8

7b uitendelijk een primaire of secundaire blaas => 10

8a larve: voorspiraculum knopvormig; op Anemone coronaria: Phytomyza pulsatillae

8b voorspiraculum twee-armig => 9

9a frass in tweede helft van de mijn in duidelijk van elkaar geïsoleerde niet te kleine korrels; larve: voorspiraculum met twee gelijke armen, in totaal ca 10 papillen: Phytomyza hendeli

9b frass in tweede deel van de mijn in fijne korrels die dicht bijeen liggen, vaak ook in parelsnoertjes of korte sliertjes; voorspiraculum met twee ongelijke armen, in totaal ca 12 papillen (zelden op deze waardplant): Phytomyza ranunculi

10a primaire blaasmijn, ondiep: Phytomyza albimargo

10b secundaire blaasmijn, dieper, donkerder => 11

11a op Anemone nemorosa: Pytomyza anemones

11b op Anemone sylvestris: Phytomyza anemonantheae

11c op Anemone narcissifolia: Phytomyza narcissiflorae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 18.vii.2020