orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem verborgen Thripidae Thrips atratus
blad verborgen Tortricidae Clepsis steineriana
blad verborgen Tortricidae Olindia schumacherana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
wortel boorder Syrphidae Cheilosia insignis
blad bladvlek Capnodiales Septoria anemones
blad bladvlek Capnodiales Ramularia simplex
blad bladvlek Capnodiales Ramularia didyma
stengel boorder Agromyzidae Phytomyza nigripennis
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
vrucht gal Cecidomyiidae Dasineura pulsatillae
blad dons Erysiphales Erysiphe aquilegiae var ranunculi
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad dons Peronosporales Peronospora anemones
blad dons Peronosporales Plasmoverna anemones-ranunculoidis
blad dons Peronosporales Plasmoverna pygmaea
blad gal Aphelenchoididae Aphelenchoides fragariae
blad gal Blastocladiales Physoderma deformans
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza trifolii
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza albimargo
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza anemonantheae
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza anemones
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza hendeli
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza narcissiflorae
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza pulsatillae
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza pulsatillicola
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza ranunculi
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza socia
blad mineerder Coleophoridae Coleophora rectilineella
blad mineerder Tenthredinidae Endophytus anemones
blad mineerder Tenthredinidae Pseudodineura heringi
blad mineerder Tenthredinidae Pseudodineura parvula
blad mineerder Tortricidae Cnephasia ecullyana
blad wrat Chytridiales Synchytrium anemones
blad wrat aecia Pucciniales Tranzschelia discolor
blad wrat aecia Pucciniales Tranzschelia pruni-spinosae
blad wrat aecia Pucciniales Ochropsora ariae
blad wrat telia Pucciniales Tranzschelia anemones
blad wrat telia Pucciniales Puccinia pulsatillae
blad wrat telia Pucciniales Puccinia singularis
blad wrat telia Pucciniales Puccinia vesiculosa
blad wrat Urocystidales Urocystis anemones
blad wrat Urocystidales Urocystis anemones-narcissiflorae
blad wrat Urocystidales Urocystis antipolitana
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Rhopalosiphoninus staphyleae
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis montanicola
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
wortelhals vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Aphis montanicola
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum circumflexum
systemisch vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis triglochinis

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 17.xii.2019