Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Clematis

Clematis bosrank

(For a dichotomous table for galls on Clematis by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaasmijn => 2

1b gangmijn => 6

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve een made; op Clematis cirrhosa: Phytomyza cirrhosae

2b larve met borstpoten en gechitiniseerde kop; op andere waardplanten => 3

3a larve met buikpoten; mijn voldiep, heel transparant => 4

3b larve zonder buikpoten; mijn niet geheel voldiep, groenig op doorzicht => 5

4a op Clematis alpina: Pseudodineura clematidis

4b op Clematis recta: Ps. clematidisrectae

5a Oost-europese soort: Argopus nigritarsis

5b meer een soort van midden en westelijk Europa: Argopus ahrensii, brevis

6a gangetje zeer kort, eindigt op een dikke nerf of in de bladbasis => 7

6b gang veel langer => 8

7a op Clematis flammula of recta: Ptochomyza mayeri

7b op andere soorten: Phytomyza clematidis

8a mijn begint met een darmachtig gevonden bovenzijdige gang: Phytomyza anemones

8b mijn begint met een zeer lang en smal onderzijdige gangdeel, dat meermalen het blad doorkruist: Phytomyza kaltenbachi

8c mijn begint met een kluwentje of spiraaltje of een kort onderzijdig gangetje (evt. langs hoofdnerf) => 9

9a onderzijdige gedeelte een dicht gewonden spiraaltje => 10

9b onderzijdig gedeelte een gangetje van een paar mm => 12

10a frass in twee rijen; gang niet geassociëerd met de bladrand; noord-Europa en de bergen van centraal-Europa: Phytomyza pulsatillae

10b frass in lange parelsnoertjes of slierten aan één zijde van de gang; delen van de gang langs de bladrand; zuid-en centraal-Europees laagland => 11

11a onderzijdig deel een min of meer gekronkeld, epidermaal, zilverig gangetje met een dunne zwarte frass-lijn: Phytomyza dalmatiensis

11b onderzijdig deel een dichte knoedel in het sponsparenchym, uiteindelijk een klein doorschijnend vlekje vormend: Phytomyza rectae

12a frass in lange draden die over grote afstanden aan één zijde van de gang liggen; mijn begint gewoonlijk in de bladtop; bovenzijdige gang met strakke wanden: Phytomyza vitalbae

12b frass in parelsnoertjes afwisselend aan de twee zijden van de gang, soms ogenschijnlijk centraal; mijn begint minder vaak in de bladtop; zijden van de gang onregelmatig uitgevreten: Phytomyza fulgens

Niet in de tabel opgenomen: Argopus bicolor; Phytomyza actaeae.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 26.vii.2020