Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aegopodium

Aegopodium

(For a dichotomous table for galls on Aegopodium by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn voldiep, transparant, klein (maar soms wel heel talrijk); larve met borstpoten en gechitiniseerde kop; oudere larven zitten alleen nog maar met kop en borststuk in de mijn of leven geheel vrij => 2

1b mijn boven- of onderzijdig, in doorzicht groenig, groter, gang- of blaasvormig; larve een made => 5

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a groot aantal mijnen bijeen in de oksels van de dikke zijnerven: Epermenia chaerophyllella

2b mijnen enkel => 3

3a larve: pinacula kleurloos (alleen de basis van de borstels zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart => 4

4a larve: segment 10 met een anale kam: Cnephasia asseclana

4b geen anale kam: Cnephasia stephensiana

5ablaasmijn, meestal met verscheidene larven (zelden op deze waardplant) => 6

5bgangmijn, eventueel op het eind sterk verbreed => 8

6alarve groot, grof; kopskelet dorsaal met naar voren gericht uitsteeksel; achterspiraculum met 3 papillen: Euleia heraclei (gewone soort) of Cryptaciura rotundventris (zeldzame soort)

6blarve klein, teer; kopskelet dorsaal zonder zo’n uitsteeksel; achterspiraculum met ca. 20 papillen => 7

7alarve: vooraan, boven de mondopening een donkere band met fijne wratjes (niet bekend uit de Benelux): Phytomyza aegopodii

7bzo’n band ontbreekt: Phytomyza chaerophylli

8ade mijn begint met een lastig zichtbare onderzijdige gang (zelden op deze waardplant): Phytomyza angelicastri

8bmijn van meet af aan bovenzijdig => 9

9agang voor het grootste deel de bladrand volgend; frasskorrels groot, zwartgroen, zeer talrijk, vaak in parelsnoeren: Phytomyza obscurella

9b gang niet zo aan de bladrand gebonden, begint op een willekeurige plek in het blad; frasskorrels kleiner, losliggend, minder talrijk => 10

10avoorjaarsmijn (april tot begin juni): Phytomyza pubicornis

10bzomermijn (na midden juni): Phytomyza podagrariae

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 16.iv.2020