orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen Depressariidae Agonopterix hippomarathri
blad verborgen Depressariidae Agonopterix angelicella
blad verborgen belangrijkste Depressariidae Agonopterix capreolella
blad verborgen Depressariidae Agonopterix ciliella
bloem verborgen Epermeniidae Phaulernis fulviguttella
bloem verborgen Epermeniidae Phaulernis dentella
bloem verborgen Epermeniidae Epermenia strictellus
bloem boorder Epermeniidae Epermenia profugella
blad verborgen Elachistidae Depressaria albipunctella
bloem verborgen Elachistidae Depressaria pimpinellae
blad verborgen Elachistidae Depressaria beckmanni
blad verborgen Elachistidae Depressaria pulcherrimella
blad vrijlevend Tortricidae Aphelia viburniana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
bloem verborgen Elachistidae Depressaria depressana
blad vrijlevend Eriophyidae Aculus pimpinellae
bloem vrijlevend Aphididae Hyadaphis coriandri
blad gal Aphididae Semiaphis anthrisci
blad gal Triozidae Trioza laserpitii
blad gal onzeker Triozidae Trioza apicalis
stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza sativae
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia bohemica
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
stengel vrijlevend Aphididae Aphis jacetana
vrucht gal Cecidomyiidae Kiefferia pericarpiicola
vrucht gal Urocystidales Thecaphora pimpinellae
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia umbellatarum
bloem gal Cecidomyiidae Diodaulus traili
bloem gal Cecidomyiidae Lasioptera carophila
bloem gal Cecidomyiidae Macrolabis laserpitii
bladknop gal Cecidomyiidae Jaapiella hedickei
blad dons Erysiphales Erysiphe heraclei
blad dons Erysiphales Leveillula braunii
blad dons Erysiphales Leveillula lanuginosa
blad dons Peronosporales Plasmopara pimpinellae
blad bladvlek Capnodiales Septoria aegopodii
blad gal Aphididae Semiaphis pimpinellae
blad gal Eriophyidae Aceria peucedani
blad gal Taphrinales Protomyces macrosporus
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza adjuncta
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza melana
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza pauliloewii
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza pimpinellae
blad mineerder Epermeniidae Epermenia aequidentellus
blad mineerder Epermeniidae Epermenia chaerophyllella
blad mineerder Gelechiidae Sophronia humerella
blad mineerder zelden Tephritidae Cryptaciura rotundiventris
blad mineerder Tephritidae Euleia heraclei
blad wrat Blastocladiales Physoderma hemisphaericum
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia bistortae
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia isiacae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia pimpinellae
blad wrat telia Pucciniales Puccinia corvarensis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Hyadaphis foeniculi
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
stengel gal Cecidomyiidae Contarinia pimpinellae
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Anuraphis catonii
inquiline Cecidomyiidae Trotteria umbelliferarum
inquiline Cecidomyiidae Contarinia inquilina
inquiline Cecidomyiidae Lasioptera thuringiaca
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
wortelhals vrijlevend zelden Aphididae Aphis lambersi
stengel vrijlevend Aphididae Aphis subnitida
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cavariella archangelicae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cavariella aegopodii

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 24.ii.2020