kleine bevernel

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cavariella aegopodii
blad gal Aphididae Semiaphis anthrisci
stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza sativae
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia bohemica
stengel vrijlevend Aphididae Aphis jacetana
vrucht gal Cecidomyiidae Kiefferia pericarpiicola
vrucht gal Urocystidales Thecaphora pimpinellae
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia umbellatarum
bloem gal Cecidomyiidae Diodaulus traili
bloem gal Cecidomyiidae Lasioptera carophila
bloem gal Cecidomyiidae Macrolabis laserpitii
bladknop gal Cecidomyiidae Jaapiella hedickei
blad dons Erysiphales Erysiphe heraclei
blad dons Peronosporales Plasmopara pimpinellae
blad bladvlek Capnodiales Septoria aegopodii
blad gal Aphididae Semiaphis pimpinellae
blad gal Eriophyidae Aceria peucedani
blad gal Taphrinales Protomyces macrosporus
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza adjuncta
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza melana
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza pauliloewii
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza pimpinellae
blad mineerder Epermeniidae Epermenia aequidentellus
blad mineerder Epermeniidae Epermenia chaerophyllella
blad mineerder Gelechiidae Sophronia humerella
blad mineerder Tephritidae Euleia heraclei
blad wrat Blastocladiales Physoderma hemisphaericum
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia bistortae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia pimpinellae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Hyadaphis foeniculi
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Anuraphis catonii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
wortelhals vrijlevend zelden Aphididae Aphis lambersi
stengel vrijlevend Aphididae Aphis subnitida

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 1.ii.2019