Daucus peen

(For a dichotomous table for galls on Daucus by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gang < 1 cm lang, voldiep; larve, met poten en gechitiniseerde kop, leeft later vrij => 2

1b mijn groter, bovenzijdig ; larve, een made, tot de verpopping in de mijn => 7

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a in de mijn wordt wat spinsel afgezet, waardoor deze ietwat samentrekt; larvelichaam donker gekleurd => 3

2b geen spinsel in de mijn, die geheel vlak blijft; larvelichaam (afgezien van pinacula) lichtgekleurd => 4

3a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

4a larve: lichaam met drie donkere lengtelijnen => 5

4b maximaal 1 donkere lengtelijn => 6

5a prothoracale plaat glimmend zwart; eerste paar borstpoten zwart: Agonopterix purpurea

5b prothoracale plaat niet geheel zwart; eerste paar borstpoten geelgroen: Agonopterix rotundella

6a larve: kop lichtbruin: Epermenia chaerophyllella

6b kop zwart: Epermenia aequidentellus

7a mijn van begin tot einde in het blad => 8

7b mijn loopt naar een dikke nerf; via de nerf daalt de larve af in de bladsteel, uiteindelijk in de wortel: Napomyza carotae

8a puparium wordt in de mijn gevormd: Chromatomyia horticola

8b larve verlaat voor de verpopping de mijn => 9

9a larve met frontaal aanhangsel => 10

9b geen frontaal aanhangsel => 11

10a gangmijn (zeer gewone soort): Phytomyza chaerophylli

10b blaasmijn (voorkomen op deze plant mogelijk alleen xenophagie): Phytomyza heracleana

11a larve: voorspiraculum vuist-vormig; frass deels in parelsnoertjes; Centraal-Europese soort: Phytomyza mylini

11b voorspiraculum met 10-12 papillen; frass in losse korrels; Mediterrane soort: Phytomyza ferulae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

mod 21.iii.2020