Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Anthriscus

Anthriscus kervel

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaasmijn met duidelijke primaire en secundaire vraatlijnen: Euleia heraclei

1b nooit vraatlijnen => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a kort, ondiep, gangetje, dat eindigt op een dikke nerf: Napomyza carotae

2b mijn anders => 3

3a vrij brede gangmijn, vooral langs de bladrand, onduidelijk bovenzijdig; frass in twee rijen; larve een kop- en pootloze made: Phytomyza chaerophylli

3b glashelder voldiep klein mijntje, niet geassocieerd met de bladrand; larve met duidelijke kop en poten => 4

4a mijn min of meer gangachtig, vaak verscheidene bij elkaar in een nerfoksel; weinig of geen frass in de mijn; larve bleek (wit tot lichtgroen of gelig) => 5

4b mijn blaasachtig, met duidelijke frass; larve groen; kop zwart: Agonopterix purpurea

5a larve: kop lichtbruin: Epermenia chaerophyllella

5b kop zwart: Epermenia aequidentellus

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 27.viii.2021