orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad schildje Aleyrodidae Aleyrodes lonicerae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cavariella aegopodii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
blad gal Triozidae Trioza laserpitii
stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza chaerophylli
stengel boorder Agromyzidae Ophiomyia heracleivora
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia bohemica
vrucht gal Cecidomyiidae Kiefferia pericarpiicola
bloem gal Cecidomyiidae Lasioptera carophila
blad dons Erysiphales Erysiphe heraclei
blad dons Peronosporales Plasmopara chaerophylli
blad gal Cecidomyiidae Macrolabis heraclei
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza aurei
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza chaerophylli
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza vilnensis
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia aromatica
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Hyadaphis foeniculi
wortelhals vrijlevend zomergeneratie Aphididae Dysaphis chaerophylli
bloem vrijlevend Aphididae Macrosiphum gei
blad vrijlevend Eriophyidae Epitrimerus chaerophylli

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 12.ii.2019