orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem vrijlevend Aphididae Macrosiphum gei
blad dons Erysiphales Erysiphe heraclei
blad gal Taphrinales Protomyces macrosporus
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza chaerophylli
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia chaerophylli
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Dysaphis crataegi crataegi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cavariella konoi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cavariella archangelicae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 13.i.2018